ทดสอบเทคโนโลยีการผลิตกระเทียมที่มีคุณภาพแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
#1
ทดสอบเทคโนโลยีการผลิตกระเทียมที่มีคุณภาพแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
มณเทียน  แสนดะหมื่น, สุริยนต์ ดีดเหล็ก และบุญชู สายธนู 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน 

          การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตกระเทียมที่มีคุณภาพแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม โดยจัดการหัวพันธุ์ก่อนปลูกป้องกันการเกิดโรคใบจุดสีม่วงพบว่า การใช้กรรมวิธีของกรมวิชาการเกษตร (วิธีทดสอบ) ให้ผลผลิตเฉลี่ย 2450.6 ก.ก./ไร่ ส่วนการใช้วิธีการของเกษตรกรให้ผลผลิต 1950.0 ก.ก./ไร่ ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิต กรรมวิธีทดสอบสูงกว่าวิธีเกษตรกร 500.6 ก.ก./ไร่   โดยมีต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตกระเทียมต่างกัน พบว่าวิธีทดสอบมีรายได้เฉลี่ยของ 38,130 บาทต่อไร่  วิธีการเกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย 29,499 บาทต่อไร่  ด้านต้นทุนฝันแปรจากการทดสอบพบว่าวิธีทดสอบมี 20,543 บาทต่อไร่  วิธีการเกษตรกรมีต้นทุนฝันแปร 23,108 บาทต่อไร่ โดยมีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุนจากการทดสอบพบว่า 1.91  ส่วนวิธีการเกษตรกรมีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน 1.34


ไฟล์แนบ
.pdf   221_2557.pdf (ขนาด: 167.69 KB / ดาวน์โหลด: 1,296)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม