การวิจัยและพัฒนาการเพิ่มมูลค่าขมิ้นชันด้วยนาโนเทคโนโลยี
#1
การวิจัยและพัฒนาการเพิ่มมูลค่าขมิ้นชันด้วยนาโนเทคโนโลยี
วิไลศรี ลิมปพยอม, โกเมศ สัตยาวุธ, อกนิษฐ พิศาลวัชรินทร์ และวิมลวรรณ วัฒนวิจิตร
กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร

          งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่าขมิ้นชันให้อยู่ในรูปของสารสกัดขมิ้นชัน สารสกัดขมิ้นชันผง รวมทั้งเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพแบบพร้อมดื่มและแบบเข้มข้น โดยได้ทำการตรวจสอบปริมาณสารสำคัญในขมิ้นชันที่เป็นพันธุ์รับรองของกรมวิชาการเกษตร พันธุ์ตรัง1 โดยพบว่า ปริมาณเคอร์คูมินในขมิ้นชันอบแห้ง มีค่าในช่วงร้อยละ 5.99±1.19 - 8.00±1.19 ปริมาณน้ำมันหอมระเหยมีในช่วงร้อยละ 6.8±1.51 - 8.7±0.96 การสกัดสารสกัดขมิ้นชันโดยใช้ สารละลายเอทานอล 95% พบว่ามีปริมาณสารสกัดในช่วงร้อยละ 29.25±3.46 - 36.93±2.97 และพบว่ามีปริมาณเคอร์คูมินในสารสกัดขมิ้นชันที่สกัดโดยใช้สารละลายเอทานอล ในช่วงร้อยละ 15.81±2.74 - 16.61±1.92 ในการตรวจสอบสารสำคัญเคอร์คิวมินในสารสกัดขมิ้นชัน โดยใช้เครื่อง HPLC พบว่าประกอบด้วยสาร curcumin, desmethoxycurcumin, bisdesmethoxycurcumin สำหรับฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดขมิ้นชันมีค่า IC50 (mg/ml) 5.48±1.58 - 6.11±1.95 ปริมาณฟิโนลิคทั้งหมด มีค่า 343.83±24.89 - 358.89±19.11 มิลลิกรัมของสารละลายมาตรฐาน gallic acid equivalents (GAE) ต่อสารสกัด 1 กรัม ต่อมานำสารสกัดมาทำแห้งแบบพ่นฝอยเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์สารสกัดขมิ้นชันผง การเตรียมผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพสารสกัดขมิ้นชันผงในน้ำผึ้งแบบเข้มข้นและแบบพร้อมดื่ม โดยนำสูตรที่ผู้ชิมให้ความพึงพอใจสูง ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพแบบเข้มข้นมีสารสกัดขมิ้นชันผง 15% และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพแบบพร้อมดื่มมีสารสกัดขมิ้นชันผง 3% รวมทั้งการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ได้โดยการตรวจสอบปริมาณเคอร์คูมิน ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและการตรวจสอบตามมาตรฐาน งานวิจัยการผลิตตัวนำส่งสารที่กักเก็บสารสกัดขมิ้นชัน ได้ทำการศึกษาวิจัยการเตรียมอนุภาคนาโนเพื่อกักเก็บสารเคอร์คูมินที่สกัดได้จากขมิ้นชันโดยการเตรียมอนุภาคนาโน คือ นีโอโซมที่กักเก็บสารเคอร์คูมินที่ประกอบด้วยโคเลสเตอรอล, tween 60 และสารเคอร์คูมิน 1 - 3% ได้ขนาดอนุภาคในช่วง 293.80 - 466.99 นาโนเมตร ไลโปโซมที่กักเก็บสารเคอร์คูมินที่ประกอบด้วยโคเลสเตอรอล, เลซิติน และสารเคอร์คูมิน 1 - 3% ได้ขนาดอนุภาคในช่วง 432.43 - 809.03 นาโนเมตรและนาโนอิมัลชั่นที่กักเก็บสารสกัดขมิ้นชัน ประกอบด้วยน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์, น้ำและ tween 60 สารเคอร์คูมิน 1 - 2 % ได้ขนาดอนุภาคในช่วง 347.70 - 596.12 นาโนเมตร เมื่อทดสอบการซึมสู่ผิวพบว่าสามารถซึมผ่านผิวภายใน 12 ชั่วโมง ในการเตรียมนาโนอิมัลชั่นโดยใช้เครื่อง High Pressure homogenizer โดยทำการกักเก็บสารเคอร์คูมินและน้ำมันหอมระเหยพบว่า ได้ผลิตภัณฑ์ ครีมนวดขมิ้นทอง เซรั่มบำรุงผิว ครีมบำรุงผิวขมิ้นทอง นาโนเทคโนโลยีเป็นเทคโนโลยีที่นำมาประยุกต์ใช้ในการผลิตเครื่องสำอางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บสารสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสารออกฤทธิ์ ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความคงตัวสูง


ไฟล์แนบ
.pdf   27_2559.pdf (ขนาด: 1.26 MB / ดาวน์โหลด: 4,002)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม