วิจัยเครื่องรวบรวมใบอ้อยแบบอัตโนมัติ
#1
วิจัยเครื่องรวบรวมใบอ้อยแบบอัตโนมัติ
วิชัย โอภานุกุล, อานนท์ สายคำฟู, ตฤณสิษฐ์ ไกรสินบุรศักดิ์, ดนัย ศารทูนพิทักษ์ และสุภาษิต เสงี่ยมพงค์
สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม และสำนักผู้เชี่ยวชาญ

          ปัญหาการเผาอ้อยก่อนเก็บเกี่ยว ส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของชาวไร่อ้อย ในฤดูการ 2559/60 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย พบว่ามีอ้อยไฟไหม้ร้อยละ 64 หรือ 58.24 ล้านตัน จากทั้งหมด 91.00 ล้านตัน คิดเป็นเงินที่สูญเสีย 1,164.8 ล้านบาท และยังมีความสูญเสียด้านอื่นๆ อีก

          เครื่องรวบรวมใบอ้อยแบบอัตโนมัติที่พัฒนาโดยสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม เป็นทางเลือกหนึ่งที่ใช้แก้ปัญหาดังกล่าว วิธีใช้งานนำไปต่อพ่วงกับรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก แล้วลากจูงเข้าเก็บใบอ้อยแห้งที่สุกแก่พร้อมเก็บเกี่ยว มีคุณลักษณะทางเทคนิค ดังนี้ (1) โครงเครื่อง (2) ลูกปลิดใบอ้อยจำนวน 4 ลูก (3) ชุดหนวดกุ้งคุ้ยใบอ้อยหน้ากว้าง 60 เซนติเมตร (4) ห้องม้วนใบอ้อยความจุ 0.6 ลบม. (5) ชุดมัดเชือกม้วนใบอ้อยแบบอัตโนมัติ (6) มิติ (ก x ย x ส) 90 x 200 x 160 เซนติเมตร (7) น้ำหนัก 250 กิโลกรัม และ (8) ราคา 200,000 บาท

          ผลการทดสอบในจังหวัด สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี โดยใช้รถแทรกเตอร์ขนาด 24 แรงม้า เป็นต้นกำลัง มีความสามารถในการทำงาน 8 - 10 ไร่ต่อวัน ก้อนใบอ้อยมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 ยาว 55 เซนติเมตร น้ำหนัก 5 - 6 กิโลกรัม อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง 1.0 - 1.2 ลิตร/ไร่ มีจุดคุ้มทุนการใช้งาน 5.6 เดือน


ไฟล์แนบ
.pdf   32_2560.pdf (ขนาด: 2.42 MB / ดาวน์โหลด: 98)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: