การสำรวจและคัดเลือกเชื้อราสกุล Aspergillus ที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดหอยศัตรูพืช
#1
การสำรวจและคัดเลือกเชื้อราสกุล Aspergillus ที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดหอยศัตรูพืช
อภินันท์ เอี่ยมสุวรรณสุข, ณัฐฐิญา กาญจนนิธิพัฒน์, ดาราพร รินทะรักษ์, ปราสาททอง พรหมเกิด, ธิติยา สารพัฒน์ และมโนรัตน์ สุดสงวน
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          ดำเนินการเก็บตัวอย่างดินและหอยในพื้นที่ภาคต่างๆ ของประเทศไทย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2560 ได้ตัวอย่างดินทั้งหมด 18 ตัวอย่าง ทำการแยกเชื้อราสกุล Aspergillus ได้จากตัวอย่างดินทั้งหมดรวม 17 ไอโซเลต ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ 2 ไอโซเลต เชียงราย 3 ไอโซเลต นครราชสีมา 5 ไอโซเลต ขอนแก่น 2 ไอโซเลต เลย 1 ไอโซเลต ชัยภูมิ 1 ไอโซเลต ชุมพร 1 ไอโซเลต สุราษฎร์ธานี 2 ไอโซเลต และนำมาเพิ่มปริมาณต่อในอาหารเหลวและทดสอบประสิทธิภาพการกำจัดหอยศัตรูพืชในห้องปฏิบัติการ พบเชื้อราสกุล Aspergillus ที่มีประสิทธิภาพสูงในการฆ่าหอย (% mortality มากกว่า 90%) จำนวน 2 ไอโซเลต ได้แก่ LO03 I1 และ RC1-33-UN02 และจะทำการเก็บรักษาต่อไป


ไฟล์แนบ
.pdf   116_2560.pdf (ขนาด: 400.75 KB / ดาวน์โหลด: 222)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: