การใช้เชื้อแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis และไวรัส Nucleopolyhedrovirus (NPV)
#1
การใช้เชื้อแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis และไวรัส Nucleopolyhedrovirus (NPV) ในการควบคุมหนอนกระทู้ผักในบัวหลวง
นันทนัช พินศรี, สมชัย สุวงศ์ศักดิ์ศรี, ภัทรพร สรรพนุเคราะห์, อิศเรส เทียนทัด และณัฎฐิณี ศิริมาจันทร์
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          ทำการทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis และไวรัส Nucleopoly hedrovirus (NPV) ในการควบคุมหนอนกระทู้ผักในบัวหลวง วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design หรือ RCBD มี 7 กรรมวิธี 3 ซ้ า คือ กรรมวิธีที่ 1 พ่น B. thuringiensis subsp. aizawai อัตรา 60 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร กรรมวิธีที่ 2 พ่น B. thuringiensis subsp. aizawai อัตรา 80 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร กรรมวิธีที่ 3 พ่น B. thuringiensis subsp. kurstaki อัตรา 60 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร กรรมวิธีที่ 4 พ่น B. thuringiensis subsp. kurstaki อัตรา 80 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร กรรมวิธีที่ 5 พ่น SlNPV อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร กรรมวิธีที่ 6 พ่น SlNPV อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร กรรมวิธีที่ 7 ไม่พ่นสาร (แปลงควบคุม) ทำการตรวจนับจำนวนหนอนกระทู้ผักในใบบัว นับหนอนก่อนพ่นสารทุกครั้ง พบว่าในทุกกรรมวิธีมีแนวโน้มที่ดีสามารถควบคุมหนอนกระทู้ผักได้ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีที่ไม่พ่นสารและอยู่ระหว่างขั้นตอนการหาเทคนิคการพ่น Bacillus thuringiensis และไวรัส SlNPV ที่เหมาะสมในบัวหลวงต่อไป


ไฟล์แนบ
.pdf   132_2560.pdf (ขนาด: 330.76 KB / ดาวน์โหลด: 484)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม