การจำแนกไส้เดือนฝอยรากแผล (Pratylenchus spp.) ในแหล่งปลูกหอมแดงด้วยวิธีอณูชีววิทยา
#1
การจำแนกไส้เดือนฝอยรากแผล (Pratylenchus spp.) ในแหล่งปลูกหอมแดงด้วยวิธีอณูชีววิทยา
ไตรเดช ข่ายทอง, ธิติยา สารพัฒน์ และรุ่งนภา ทองเคร็ง
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การดำเนินงานในปี 2560 เก็บตัวอย่างดินในพื้นที่ปลูกหอมแดง จ.กาญจนบุรี จ.ราชบุรี จ.ตาก จ.แม่ฮ่องสอน จ.เชียงราย จ.เชียงใหม่ จ.อุตรดิตถ์ จ.ลำพูน จ.นครราชสีมา จ.ศรีสะเกษ จ.บุรีรัมย์ และจ.อุบลราชธานี รวม 97 ตัวอย่าง ได้ตัวอย่างที่มีไส้เดือนฝอยรากแผลจำนวน 12 ตัวอย่าง นำไปเลี้ยงเพิ่มปริมาณและสกัดดีเอ็นเอ ตรวจดีเอ็นเอไส้เดือนฝอยรากแผลด้วยวิธี PCR โดยใช้คู่ไพรเมอร์ D2A/D3B และคู่ไพรเมอร์จำเพาะ พบว่าตัวอย่างไส้เดือนฝอยรากแผลให้ผลบวกกับคู่ไพรเมอร์จำเพาะสำหรับ Pratylenchus brachyurus 1 ตัวอย่าง เมื่อตรวจสอบลำดับนิวคลีโอไทด์ส่วน 28S rDNA เปรียบเทียบกับฐานข้อมูลพบว่ามีลำดับนิวคลีโอไทด์ใกล้เคียงกับ Pratylenchus delattrei และ Pratylenchus brachyurus


ไฟล์แนบ
.pdf   169_2560.pdf (ขนาด: 365.28 KB / ดาวน์โหลด: 613)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม