การตรวจเชื้อไวรัส African cassava mosaic virus (ACMV) ศัตรูพืชกักกันในมันสำปะหลัง
#1
การตรวจเชื้อไวรัส African cassava mosaic virus (ACMV) ศัตรูพืชกักกันในมันสำปะหลัง ด้วยเทคนิคทางเซรุ่มวิทยาและอณูชีววิทยา
กาญจนา วาระวิชะนี, แสนชัย คำหล้า และปรียพรรณ พงศาพิชณ์
สำนักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช

          เชื้อไวรัส ACMV เป็นสาเหตุโรคใบด่างเหลืองมันสำปะหลังอยู่ใน Family Geminiviridae Genus Begomovirus พบทำลายมันสำปะหลังที่ปลูกในแถบแอฟริกา อเมริกาใต้ อเมริกากลาง และแถบกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก มีแมลงหวี่ขาวยาสูบ (Bemisia tabaci) การจำแนกความแตกต่างของชนิดไวรัส ACMV อ้างอิงตามข้อกำหนดของ ICTV จำแนกได้ 10 ชนิด และจากการสำรวจตัวอย่างและเก็บใบมันสำปะหลัง ปี 2560 ที่ในแปลงปลูกเกษตรกร จ.นครราชสีมา อำเภอสี่คิ้ว และอำเภอด่านขุนทด ได้ตัวอย่างรวมจำนวน 40 ตัวอย่าง ตรวจวินิจฉัยด้วยเทคนิคทางเซรุ่มวิทยา สรุป ตรวจไม่พบเชื้อไวรัส ACMV สาเหตุโรคใบด่างเหลืองมันสำปะหลัง ดังนั้น ในปี 2561 จำเป็นต้องสำรวจตัวอย่างในพื้นที่ปลูกและสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อไวรัสใน Family Geminiviridae ภายใต้ Genus Begomovirus เพิ่มเติม ใช้เป็นข้อมูลประกอบการวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเพื่อให้ได้วิธีการตรวจสอบต่อไป


ไฟล์แนบ
.pdf   192_2560.pdf (ขนาด: 380.8 KB / ดาวน์โหลด: 620)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม