การศึกษาประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดวัชพืชประเภทพ่นก่อนวัชพืชงอกในผักชีฝรั่ง
#1
การศึกษาประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดวัชพืชประเภทพ่นก่อนวัชพืชงอกในผักชีฝรั่ง
จรัญญา ปิ่นสุภา, ปรัชญา เอกฐิน และวิไล อินทรเจริญสุข
สำนักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช

          ศึกษาประสิทธิภาพสารกำจัดวัชพืชประเภทพ่นก่อนวัชพืชงอก ได้แก่ สารกำจัดวัชพืช metribuzin, flumioxazin, oxyfluorfen, oxadiazon, clomazone, acetochlor, butachlor, s-metolachlor, alachlor sulfentrazone และ pendimetaline อัตรา 70, 5, 37.6, 75, 38.4, 200, 240, 96, 288, 22.4 และ 198 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ ตามลำดับ เปรียบเทียบกับ กรรมวิธีการจัดการวัชพืชด้วยมือ และกรรมวิธีไม่กำจัดวัชพืช ได้ดำเนินการทดลองในแปลงเกษตรกร จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างเดือนมกราคม - เมษายน 2560 พบว่าสารกำจัดวัชพืช metribuzin, flumioxazin, clomazone, acetochlor, butachlor, s-metolachlor และ alachlor เป็นพิษต่อต้นผักชีฝรั่ง โดยเฉพาะสารกำจัดวัชพืช metribuzin, และ acetochlor ทำให้ผักชีฝรั่งไม่งอก ส่วน clomazone ตายที่ระยะ 15 วันหลังงอก ส่วนสารกำจัดวัชพืช oxyfluorfen, oxadiazon sulfentrazone และ pendimetaline ไม่เป็นพิษต่อต้นผักชีฝรั่ง และมีประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชได้ดี จนถึงระยะ 30 วันหลังพ่นสาร ส่งผลให้มีผลผลิตสูงกว่าการใช้สารในกรรมวิธีอื่นๆ ยกเว้น สารกำจัดวัชพืช sulfentrazone ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชได้ปลานกลาง จึงมีวัชพืชขึ้นแข่งขันส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตต่อต้นผักชีฝรั่ง


ไฟล์แนบ
.pdf   204_2560.pdf (ขนาด: 265.72 KB / ดาวน์โหลด: 470)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม