เทคโนโลยีการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานในกะเพรา/โหระพา
#1
เทคโนโลยีการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานในกะเพรา/โหระพา
สัญญาณี ศรีคชา, กรกต ดำรักษ์, อมฤต ศิริอุดม, นพดล สัทยาสัย, สุนัดดา เชาวลิต และเพทาย กาญจนเกสร
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5

          เทคโนโลยีการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานในกะเพรา/โหระพา ดำเนินการในแปลงเกษตรกร อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี และแปลงเกษตรกร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ได้ข้อมูลการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชแบบต่างๆ ในโหระพาจากการสืบค้นข้อมูล ได้ตารางบันทึกที่เกษตรกรยอมรับ และอยู่ระหว่างการดำเนินการทดลอง 2 แปลง


ไฟล์แนบ
.pdf   231_2560.pdf (ขนาด: 219.03 KB / ดาวน์โหลด: 861)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม