วิจัยพัฒนาโรงเรือนปลูกพริกและพืชผักเศรษฐกิจโดยควบคุมสภาวะแวดล้อมภายใน
#1
วิจัยพัฒนาโรงเรือนปลูกพริกและพืชผักเศรษฐกิจโดยควบคุมสภาวะแวดล้อมภายใน
เวียง อากรชี, วิลาวัณย์ ใคร่ครวญ, พเยาว์ พรหมพันธุ์ใจ, ขนิษฐ์ หว่านณรงค์, สราวุฒิ ปานทน, วลีรัตน์ วรกาญจนบุญ, ทวีศักดิ์ บุญคุ้ม, ธนกฤต โยธาทูล และอุทัย ธานี

     การวิจัยพัฒนาโรงเรือนปลูกพริกและพืชผักเศรษฐกิจ โดยการควบคุมสภาวะแวดล้อมภายใน โดยโรงเรือนที่สร้างขึ้น ขนาด 14.00 x 30.00 x 3.50 m (กว้าง x ยาว x สูง) หลังคาทรงจั่ว 2 ชั้น มุงด้วยกระเบื้องใส มีอุปกรณ์สำหรับการพ่นหมอกลดอุณหภูมิ พัดลมระบายอากาศ สมการควบคุมการทำงานตามเงื่อนไข 1) การพ่นหมอก (Fog Cooling and Humidity System) ควบคุมให้พ่นหมอก ถ้าอุณหภูมิข้างในโรงเรือนสูงกว่า 40 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์ข้างในโรงเรือนต่ำกว่า 65% 2) พัดลมระบายอากาศ (Ventilation System) ควบคุมให้เปิดพัดลมระบายอากาศ ถ้าอุณหภูมิข้างในโรงเรือนสูงกว่า 45 องศาเซลเซียส และร้อนกว่าอุณหภูมิภายนอกโรงเรือนมากกว่า 3 องศาเซลเซียส หรือเมื่อความชื้นสัมพัทธ์ข้างในโรงเรือนสูงกว่า 75% และสูงกว่าความชื้นสัมพัทธ์ข้างนอกโรงเรือนมากกว่า 5% ยกเว้นเมื่ออุณหภูมิข้างนอกโรงเรือนต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียส ไม่ต้องเปิดพัดลมระบายอากาศ ผลการทดสอบปลูกพริกขี้หนูพันธุ์ศีรสะเกษ 1 ได้ผลผลิตรวมช่วงทดสอบ 145 กิโลกรัม ซึ่งสามารถนำไปทำเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ


ไฟล์แนบ
.pdf   44_2561.pdf (ขนาด: 1.85 MB / ดาวน์โหลด: 5,407)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม