ศึกษาและทดสอบพันธุ์มะกอกน้ำมัน (ระยะที่ 2)
#1
ศึกษาและทดสอบพันธุ์มะกอกน้ำมัน (ระยะที่ 2)
สุภัทรา เลิศวัฒนาเกียรติ, ฉัตต์นภา ข่มอาวุธ, ยุทธศักดิ์ เจียมไชยศรี, ธารทิพย์ ภาสบุตร และพรอนันต์ แข็งขันธ์

          ตามที่สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์มอบพันธุ์ จำนวน 10 พันธุ์ 133 ต้น ได้แก่ พันธุ์ Toffahi, Aggizi, Maraki, Picual, Manzanillo, Coratina, Arbequina, Koroneiki, Giza 52 และ Giza 91 โดยปลูกในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) จังหวัดเชียงใหม่ มีความสูงจากน้ำทะเลประมาณ 1,300 เมตร ดินมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย เนื้อดินหยาบ สีน้ำตาล แปลงปลูกเป็นขั้นบันไดเชิงเขา พบว่ามะกอกนามันพันธุ์ Koroneiki เริ่มออกดอกและติดผล เมื่อต้นมีอายุประมาณ 2 ปี และจะออกดอกทุกปี (ปี พ.ศ. 2552 - 2558) โดยเริ่มแทงช่อดอกในช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ดอกออกเป็นช่อ (raceme) บริเวณซอกใบ ดอกบานช่วงเดือนกุมภาพันธ์ (1 - 2 สัปดาห์) เป็นดอกสมบูรณ์เพศ และจะเริ่มติดผลหลังจากดอกบานประมาณ 2 - 3 สัปดาห์ และผลจะสุกแก่ช่วงเดือนกรกฎาคม ( 3 - 4 เดือนหลังดอกบาน) โดยผลจะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีม่วงดาและมีแวกซ์เคลือบที่ผิวผล ขนาดผลเฉลี่ยประมาณ 1.35 กรัม ผลกว้างเฉลี่ย 18.48 มิลลิเมตร ผลยาวเฉลี่ย 24.61 มิลลิเมตร โดยปริมาณการออกดอกและติดผลเพิ่มขึ้นทุกปีตามอายุและขนาดทรงพุ่มที่เพิ่มขึ้น ส่วนพันธุ์อื่นๆ ที่ออกดอกซึ่งออกดอกในช่วงเวลาเดียวกัน และติดผลจนกระทั่งเก็บเกี่ยวได้ ได้แก่ พันธุ์ Picual ขนาดผลเฉลี่ยประมาณ 3.71 กรัม ผลกว้างเฉลี่ย 11.21 มิลลิเมตร ผลยาวเฉลี่ย 18.02 มิลลิเมตร


ไฟล์แนบ
.pdf   63_2561.pdf (ขนาด: 1.58 MB / ดาวน์โหลด: 702)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม