การจัดทำฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบของเชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลัง
#1
การจัดทำฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบของเชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลัง
ประพิศ วองเทียม และสุวลักษณ์ อะมะวัลย์

    การจัดทำฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบของเชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลัง เป็นการจัดเก็บข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Breeding Management System (BMS) ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการจัดเก็บฐานข้อมูล สามารถป้องกันการสูญหายของข้อมูลที่มีอยู่ โดยบูรณาการ การใช้โปรแกรม Breeding Management System (BMS) เพื่อจัดเก็บข้อมูลลักษณะเชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลัง ดำเนินการประเมินลักษณะในแปลงอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลัง 48 ลักษณะ จำนวน 200 พันธุ์ และบันทึกลงในโปรแกรม Excel เพื่ออัพโหลดเข้าโปรแกรม BMS ต่อไป


ไฟล์แนบ
.pdf   79_2561.pdf (ขนาด: 2.43 MB / ดาวน์โหลด: 674)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 3 ผู้เยี่ยมชม