ศึกษาโครโมโซมและการแพร่กระจายเชิงภูมิศาสตร์ของหอยศัตรูพืชวงศ์ Succineidae ในประเทศไทย
#1
ศึกษาโครโมโซมและการแพร่กระจายเชิงภูมิศาสตร์ของหอยศัตรูพืชวงศ์ Succineidae ในประเทศไทย
ดาราพร รินทะรักษ์, ณัฐฐิญา กาญจนนิธิพัฒน์, อภินันท์ เอี่ยมสุวรรณสุข, ปราสาททอง พรหมเกิด และทรงทัพ แก้วตา
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช


          ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่เกษตรที่มีการปลูกพืชเศรษฐกิจจังหวัดตาก นครปฐม กาญจนบุรี และราชบุรี ได้ตัวอย่างหอยศัตรูพืชวงศ์ Succineidae จำนวน 140 ตัวอย่าง พื้นที่ภาคเหนือได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงรายและเพชรบูรณ์ จำนวน 150 ตัวอย่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิและนครราชสีมา จำนวน 85 ตัวอย่าง และภาคตะวันออก ได้แก่ จันทบุรีและตาก จำนวน 17 ตัวอย่าง ดำเนินการศึกษาโครโมโซมจากตัวอย่างหอยทากบกวงศ์ Succineidae จากบางพื้นที่ๆ มีลักษณะของสัณฐานวิทยาของเปลือกที่แตกต่างกันชัดเจน ได้แก่ นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี จันทบุรีและตาก พบว่าจำนวนโครโมโซมมีค่าแฮพพลอยด์ (haploid, n) เท่ากับ 19 - 24 ซึ่งสอดคล้องกับรายงานที่มีก่อนหน้านี้ ว่าค่าแฮพพลอยด์ของหอยทากบกวงศ์นี้เท่ากับ 5 - 25


ไฟล์แนบ
.pdf   100_2561.pdf (ขนาด: 502.63 KB / ดาวน์โหลด: 601)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม