มะปรางพันธุ์หวานทองประมูลพรหมณีพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น
#1
มะปรางพันธุ์หวานทองประมูลพรหมณีพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 (ชนิดที่ 2)
สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช

          ในปี พ.ศ.2533 จังหวัดนครนายก มีนโยบายส่งเสริมให้มะปรางเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดนครนายก นายบุญส่ง เนียมหอม เกษตรกรอาชีพทำนาและทำสวนภูมิลำเนาอยู่ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก ได้ไปขอเก็บผลมะปราง (มะยงชิด) พันธุ์ทูลเกล้า ที่หล่นใต้ต้นจากสวนของนายสมชาย วงษ์บุญธรรม ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก มาเพาะจำนวน 15 ผล ได้ต้นกล้า 15 ต้น จนกระทั่งอายุ 7 ปีเริ่มให้ผลผลิตพบว่ามีการกระจายตัวทางพันธุกรรม


ไฟล์แนบ
.pdf   มะปรางพันธุ์หวานทองประมูลพรหมณี พันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น ตามพระราชบัญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 (ชนิดที่ 2).pdf (ขนาด: 116.49 KB / ดาวน์โหลด: 47)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม