การผลิตสารยับยั้งเอนไซม์แอลฟ่า-กลูโคซิเดสจากหอมแดงและการขยายผลสู่เชิงพาณิชย์
#1
การผลิตสารยับยั้งเอนไซม์แอลฟ่า-กลูโคซิเดสจากหอมแดงและการขยายผลสู่เชิงพาณิชย์
ปาริชาติ อยู่แพทย์, วิมลวรรณ วัฒนวิจิตร และสุรีย์รัตน์ รักเหลือ

          สารยับยั้งเอนไซม์แอลฟ่า-กลูโคซิเดสถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายเพื่อทำหน้าที่ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์แอลฟ่า-กลูโคซิเดสซึ่งทำหน้าที่เปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวในลำไส้เล็กและช่วยชะลอการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำตาลในเลือดจากการรับประทานอาหารจำพวกแป้ง งานวิจัยนี้มุ่งเน้นการหาสารยับยั้งเอนไซม์แอลฟ่า-กลูโคซิเดสจากพืชของประเทศไทยที่มีสารฟลาโวนอยด์สูง นั่นคือ หอมแดง เพื่อใช้ทดแทนยาโรคเบาหวานสังเคราะห์ในอนาคต ทำการสกัดสารยับยั้งเอนไซม์แอลฟ่า-กลูโคซิเดสจากหอมแดง ด้วยตัวทำละลายเอทิลแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 60% อัตราส่วนระหว่างวัตถุดิบต่อตัวทำละลายเท่ากับ 1:40 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร ผลจากการวิเคราะห์%inhibition เอนไซม์แอลฟ่า-กลูโคซิเดส ในระดับหลอดทดลองพบว่า สารสกัดจากหอมแดงมี %inhibition เท่ากับ 43.02% นำสารสกัดไปเอนแคปซูเลชันด้วยเวย์โปรตีนไอโซเลท (11% โดยน้ำหนักต่อปริมาตร) และใช้การทำแห้งแบบพ่นฝอยเป็นวิธีการเอนแคปซูเลทที่เหมาะสมที่สุด โดยเอนแคปซูเลทที่ได้จะมี %inhibition เท่ากับ 41.32% และมีความเสถียรที่สภาวะการให้ความร้อนระบบพาสเจอไรซ์แบบให้ความร้อนต่ำเวลานาน ระบบพาสเจอไรซ์แบบให้ความร้อนสูงเวลาสั้น และระบบยูเอชที ศึกษาสภาวะการเก็บรักษาที่เหมาะสมเป็นเวลา 10 เดือน พบว่าการเก็บเอนแคปซูเลทสารสกัดหอมแดงที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ในถุงอะลูมิเนียมฟอยล์เป็นสภาวะที่เหมาะสมโดยทำให้ %inhibition ลดจากเดือนที่ 0 เพียง 1.38% นอกจากนี้เอนแคปซูเลทสารยับยั้งเอนไซม์แอลฟ่า-กลูโคซิเดสจากหอมแดงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการผลิตในรูปแบบแคปซูลเพื่อเป็นอาหารเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสู่กลุ่มวิสาหกิจการเกษตร ศรีสะเกษแฟร์เทรดเพื่อจำหน่ายในระดับเชิงพาณิชย์ ผลจากการทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ในระดับโรงงานพบว่า ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ โดย 1 แคปซูลมีสารยับยั้งเอนไซม์แอลฟ่า-กลูซิเดส 500 มิลลิกรัม มีฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์แอลฟ่า-กลูโคซิเดสเฉลี่ย 39.2% ต้นทุนการผลิตเม็ดละ 0.375 บาท

คำสำคัญ: สารยับยั้งเอนไซม์แอลฟ่า-กลูโคซิเดส, เอนแคปซูเลชั่น, หอมแดง, การทำแห้งแบบพ่นฝอย


ไฟล์แนบ
.pdf   การผลิตสารยับยั้งเอนไซม์แอลฟ่า-กลูโคซิเดสจากหอมแดงและการขยายผลสู่เชิงพาณิชย์.pdf (ขนาด: 521.76 KB / ดาวน์โหลด: 387)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม