การศึกษาฟิล์มเจาะรูขนาดไมครอนเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผักและผลไม้
#1
การศึกษาฟิล์มเจาะรูขนาดไมครอนเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผักและผลไม้
คมจันทร์ สรงจันทร์, ศิรกานต์ ศรีธัญรัตน์ และปรางค์ทอง กวานห้อง
กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร

          ฟิล์มเจาะรูขนาดไมครอน (micro-perforated film) มีสมบัติยอมให้ก๊าซออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ผ่านได้สูงกว่าฟิล์มปกติทั่วไป เมื่อนำมาบรรจุผักและผลไม้จะช่วยรักษาอัตราการหายใจของผักและผลไม้ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม สามารถกักเก็บความชื้น ช่วยคงความสด และยืดอายุการเก็บรักษาผลิตผลได้นานขึ้น ซึ่งปัจจุบันในต่างประเทศมีการใช้ฟิล์มชนิดนี้กันอย่างแพร่หลาย งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและทดสอบการใช้ฟิล์มเจาะรูขนาดไมครอนในการยืดอายุการเก็บรักษาผักและผลไม้บางชนิด ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2558 ถึงกันยายน 2564 ณ กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร จากการทดสอบเจาะรูฟิล์มพลาสติกด้วยเครื่องเลเซอร์มาร์กเกอร์ (KEYENCE รุ่น ML-29500 Series) พบว่า พารามิเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับเจาะรูฟิล์ม OPP และ LDPE ความหนา 30 ไมครอน คือ ความเร็วสแกน 1,000 มิลลิเมตร/วินาที กำลังเลเซอร์ 20 เปอร์เซ็นต์ และความเร็วสแกน 500 มิลลิเมตร/วินาที กำลังเลเซอร์ 30 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ สามารถเจาะรูได้เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 115 และ 70 ไมครอน ตามลำดับ การใช้ฟิล์มเจาะรูขนาดไมครอนเก็บรักษาผักบางชนิดที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส พบว่า บัตเตอร์เฮดบรรจุ 100 กรัม ในถุงฟิล์ม LDPE เจาะรูขนาดไมครอน ที่มีอัตราการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจนของฟิล์ม (oxygen transmission rate: OTR) 5,000 - 10,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร/ตารางเมตร/วัน ขนาดถุง 20 x 28 เซนติเมตร สามารถเก็บรักษาได้นาน 21 วัน ถั่วฝักยาวบรรจุ 150 กรัม ในถุงฟิล์ม OPP หรือ LDPE เจาะรูขนาดไมครอน OTR 15,000 - 20,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร/ตารางเมตร/วัน ขนาดถุง 20 x 28 เซนติเมตร เก็บรักษาได้นาน 15 วัน ผักชีบรรจุ 50 หรือ 80 กรัม ในถุงฟิล์ม OPP เจาะรูขนาดไมครอน OTR 5,000 - 10,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร/ตารางเมตร/วัน ขนาดถุง 16 x 35 เซนติเมตร เก็บรักษาได้นาน 18 วัน และข้าวโพดฝักอ่อน 100 กรัม บรรจุถาดพลาสติกแล้วหุ้มด้วยถุงฟิล์ม OPP หรือ LDPE เจาะรูขนาดไมครอน OTR 5,000 - 10,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร/ตารางเมตร/วัน เก็บรักษาได้นาน 20 วัน โดยผักทั้งหมดยังมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ สำหรับการใช้ฟิล์มเจาะรูขนาดไมครอนเก็บรักษาผลไม้บางชนิดที่อุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส พบว่า มะม่วงน้ำดอกไม้บรรจุถุงฟิล์ม OPP หรือ LDPE เจาะรูขนาดไมครอน OTR 15,000 - 20,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร/ตารางเมตร/วัน ขนาดถุง 20 x 28 เซนติเมตร เก็บรักษาได้นาน 25 วัน และใช้ระยะเวลา 4 วัน ในการสุกที่อุณหภูมิห้อง โดยไม่พบกลิ่นผิดปกติเมื่อผลสุก กล้วยไข่บรรจุในถุงฟิล์ม OPP หรือ LDPE เจาะรูขนาดไมครอน OTR 5,000 - 10,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร/ตารางเมตร/วัน ขนาด 20 x 28 เซนติเมตร จำนวน 6 ผล/ถุง สามารถการเก็บรักษาได้นาน 14 และ 35 วัน ตามลำดับ โดยผลยังไม่สุก เงาะโรงเรียนบรรจุถุงฟิล์ม LDPE เจาะรูขนาดไมครอน OTR 5,000 - 10,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร/ตารางเมตร/วัน ขนาดถุง 20 x 28 เซนติเมตร จำนวน 6 ผล/ถุง เก็บรักษาได้นาน 14 วัน โดยยังมีคุณภาพภายนอกและคุณภาพการรับประทานเป็นที่ยอมรับ

คำสำคัญ: ฟิล์มเจาะรูขนาดไมครอน การเก็บรักษาในสภาพบรรยากาศดัดแปลง


ไฟล์แนบ
.pdf   การศึกษาฟิล์มเจาะรูขนาดไมครอนเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผักและผลไม้.pdf (ขนาด: 340.93 KB / ดาวน์โหลด: 498)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม