การคัดเลือกต้นตอทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองที่ทนทานหรือต้านทานต่อเชื้อรา Phytopthora sp.
#1
การคัดเลือกต้นตอทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองที่ทนทานหรือต้านทานต่อเชื้อรา Phytopthora sp. สาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน
สุพัตรา อินทวิมลศรี, ศิริพร วรกุลดำรงชัย และมาลัยพร เชื้อบัณฑิต
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          พื้นที่ที่ยังพบทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองของประเทศไทยในภาคตะวันออก คือ เกาะช้าง จ.ตราด ภาคเหนือตอนล่าง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ภาคใต้ ได้แก่ อ.หลังสวน และอ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร อ.ลานสกา อ.ท่าศาลา และอ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช จ.ยะลา จ.กระบี่ และจ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งภาคใต้มีความหลากหลายของทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองมากที่สุด ในการรวบรวมเม็ดทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองในปี 2555 ได้จาก จ.ชุมพร 200 ต้น และจ.นครศรีธรรมราช 300 ต้น เพื่อเตรียมการทดสอบความต้านทานต่อเชื้อสาเหตุโรคต่อไป


ไฟล์แนบ
.pdf   2304_2555.pdf (ขนาด: 903.75 KB / ดาวน์โหลด: 5,870)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม