การคัดเลือกและทดสอบศักยภาพของเชื้อรา Fusarium oxysporum สายพันธุ์ที่ไม่ก่อให้เกิดโรค
#1
การคัดเลือกและทดสอบศักยภาพของเชื้อรา Fusarium oxysporum สายพันธุ์ที่ไม่ก่อให้เกิดโรค (non-pathogenic Fusarium) ในการควบคุมเชื้อรา Fusarium oxysporum
อภิรัชต์ สมฤทธิ์, ยุทธศักดิ์ เจียมไชยศรี, ธารทิพย ภาสบุตร และสุณีรัตน์ สีมะเดื่อ
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

         การคัดเลือกและทดสอบศักยภาพของเชื้อรา Fusarium oxysporum สายพันธุ์ที่ไม่ก่อให้เกิดโรค (non-pathogenic Fusarium) ในการควบคุมเชื้อรา Fusarium oxysporum ได้ดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 2558 ได้คว้าเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ และได้ออกสำรวจและเก็บตัวอย่างดินปลูกกล้วยน้ำว้า ข้าวโพด แก้วมังกร เบญจมาศ พริก มะเขือเทศ ปาล์มน้ำมัน และดินตามป่าธรรมชาติ มาแยกเชื้อราบริสุทธิ์บนอาหารวุ้น PDA (Potato Dextrose Agar) และจำแนกตามวิธีการ ได้เชื้อรา F. oxysporum จำนวน 10 ไอโซเลท ได้ปลูกต้นพริก มะเขือเทศ ถั่วลันเตา ผักหวานบ้าน ข้าวโพด แตงกวา แตงโม ถั่วฝักยาว ในกระถางดินขนาด 5 ลิตร เพื่อเตรียมตรวจสอบความสามารถในการก่อให้เกิดโรคของเชื้อรา F. oxysporum โดยปลูกเชื้อรา F. oxysporum จำนวน 6 ไอโซเลท ที่แยกได้จากดินปลูกพืชและดินตามป่าธรรมชาติ ในดินปลูกต้นพริก มะเขือเทศ ถั่วลันเตา ผักหวานบ้าน ข้าวโพด แตงกวา แตงโม ถั่วฝักยาว ในกระถางดินขนาด 5 ลิตร ขณะนี้ยังไม่พบอาการต้นเหี่ยวเมื่อปลูกเชื้อราได้ 3 สัปดาห์ ในขณะที่ต้นที่ปลูกเชื้อ F. oxysporum สาเหตุโรคพืช เริ่มมีอาการใบเหลืองที่ใบล่าง และร่วง


ไฟล์แนบ
.pdf   2389_2555.pdf (ขนาด: 241.92 KB / ดาวน์โหลด: 6,116)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม