การคัดเลือกและทดสอบศักยภาพของเชื้อราปฏิปักษ์ของไส้เดือนฝอยรากปม
#1
การคัดเลือกและทดสอบศักยภาพของเชื้อราปฏิปักษ์ของไส้เดือนฝอยรากปม
ธิติยา สารพัฒน์, ไตรเดช ข่ายทอง, ธารทิพย ภาสบุตร และมนตรี เอี่ยมวิมังสา
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การคัดเลือกและทดสอบศักยภาพของเชื้อราปฏิปักษ์ของไส้เดือนฝอยรากปม เพื่อให้ได้เชื้อราปฏิปักษ์ที่มีศักยภาพในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne sp.) โดยการแยกเชื้อจากตัวอย่างดินและพืช 4 วิธี คือ การแยกเชื้อราจากกลุ่มไข่, ไข่, เต็มวัยเพศเมีย และตัวอ่อนระยะที่ 2 ของไส้เดือนฝอยรากปม โดยการแยกเชื้อราจากตัวอ่อนระยะที่ 2 ของไส้เดือนฝอยรากปม และการแยกจากกลุ่มไข่โดยตรงสามารถแยกเชื้อราปฏิปักษ์ของไส้เดือนฝอยรากปมได้ 53 ไอโซเลท ต้องดำเนินการวิจัยต่อเพื่อทดสอบศักยภาพในการควบคุม ไส้เดือนฝอยรากปมในระดับเรือนทดลอง


ไฟล์แนบ
.pdf   2388_2555.pdf (ขนาด: 329.13 KB / ดาวน์โหลด: 753)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม