ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือแปรรูปและอุปกรณ์ในการผลิตแป้งถั่วเขียว
#1
ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือแปรรูปและอุปกรณ์ในการผลิตแป้งถั่วเขียว เพื่อใช้ในการผลิตวุ้นเส้น
เวียง อากรชี, พุทธธินันทร์ จารุวัฒน์, ปรีชา อานันท์รัตนกุล, นิวัติ อารวิล, อนุชา เชาว์โชติ, สุวิมล ถนอมทรัพย์, จิราลักษณ์ ภูมิไธสง และเชาวนาถ พฤทธิเทพ
สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม

          งานวิจัยนี้เป็นการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือแปรรูปเพื่อผลิตแป้งถั่วเขียวซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่จะเตรียมวัตถุดิบเพื่อนำไปผลิตเป็นวุ้นเส้น โดยเครื่องบดแป้งถั่วเขียวที่ออกแบบพัฒนาขึ้นนี้เป็นแบบ Pin mill มีขนาดจานบดเส้นผ่าศูนย์กลาง 240 มิลลิเมตร มีซี่ฟันบดเรียงเป็นวงกลมบนจานหมุน 3 แถว (Rotor) วางสลับกับซี่ฟันบดยึดอยู่กับที่ 2 แถว (Stator) จานบดหมุนด้วยความเร็ว 2,900 รอบต่อนาที มอเตอร์ต้นกำลัง 3 แรงม้า จากการทดสอบบดแป้งถั่วเขียวพบว่ามีอัตราการบด 300 กิโลกรัมต่อชั่วโมง แป้งถั่วเขียวที่ได้จากการบดมีความละเอียด 125 เมซ เมื่อนำไปแปรรูปผลิตเป็นวุ้นเส้นได้วุ้นเส้นคุณภาพดีไม่แตกต่างจากการใช้วิธีบดแบบเดิมซึ่งใช้แรงงานคนในการบด


ไฟล์แนบ
.pdf   2278_2556.pdf (ขนาด: 560.44 KB / ดาวน์โหลด: 1,581)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม