การเฝ้าระวังการแพร่กระจายของราสนิมในข้าวโพด
#1
การเฝ้าระวังการแพร่กระจายของราสนิม (tropical maize rust): Physopella zeae (Mains) Cummins & Ramachar ในข้าวโพด
สุณีรัตน์ สีมะเดื่อ, พรพิมล อธิปัญญาคม, ชนินทร ดวงสอาด และอภิรัชต์ สมฤทธิ์
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช


          จากการสำรวจการเกิดโรคราสนิมข้าวโพด ระหว่างพฤศจิกายน 2554 ถึง กันยายน 2555 เพื่อทราบสถานการณ์ การปรากฏ หรือไม่ปรากฏและการแพร่กระจายของรา Physopella zeae สาเหตุโรค tropical maize rust ในแหล่งปลูกข้าวโพด 89 พื้นที่ จาก 32 จังหวัด คือ เชียงใหม่เชียงราย ลำปาง แม่ฮ่องสอน กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี นครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา กำแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก จันทบุรี สุราษฎร์ธานี พัทลุง นครศรีธรรมราช ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ มหาสารคาม ขอนแก่น หนองบัวลำภู ชัยภูมิ เพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี อุทัยธานี ชัยนาท ตาก สุโขทัย แพร่ อุตรดิตถ์ อุดรธานี ผลการสำรวจไม่พบโรค tropical maize rust ที่เกิดจากเชื้อ P. zeae พบแต่ราสนิมที่เกิดจากเชื้อ Puccinia polysora และได้จัดทำและเก็บตัวอย่างแห้งโรคราสนิมที่เกิดจาก P. polysora จำนวน 143 ตัวอย่าง ส่งเข้าพิพิธภัณฑ์ตัวอย่างแห้งโรคพืช เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับการตรวจสอบยืนยันการปรากฏของโรค


ไฟล์แนบ
.pdf   2486_2555.pdf (ขนาด: 282.65 KB / ดาวน์โหลด: 709)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม