การเฝ้าระวังการแพร่กระจายของราน ้าค้างข้าวโพด Peronosclerospora philippinensis
#1
การเฝ้าระวังการแพร่กระจายของราน ้าค้างข้าวโพด Peronosclerospora philippinensis
ชนินทร ดวงสอาด, พรพิมล อธิปัญญาคม, สุณีรัตน์ สีมะเดื่อ และอภิรัชต์ สมฤทธิ์
กลุ่มวิจัยโรคพืช ส้านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช


          จากการสำรวจการเกิดโรคราน้ำค้างข้าวโพด ระหว่างพฤศจิกายน 2554 ถึงกันยายน 2555 เพื่อทราบสถานการณ์ การปรากฏ หรือไม่ปรากฏและการแพร่กระจายของราน้ำค้าง Peronosclerospora philippinensis ในแหล่งปลูกข้าวโพด 89 พื้นที่ จาก 32 จังหวัด คือ เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง แม่ฮ่องสอน กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี นครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา กำแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก จันทบุรี สุราษฎร์ธานี พัทลุง นครศรีธรรมราช ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ มหาสารคาม ขอนแก่น หนองบัวลำภู ชัยภูมิ เพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี อุทัยธานี ชัยนาท ตาก สุโขทัย แพร่ อุตรดิตถ์ อุดรธานี ผลการสำรวจ ไม่พบโรคราน้ำค้างที่เกิดจาก P. philippinensis พบแต่โรคราน้ำค้างที่เกิดจากเชื้อ Peronosclerospora sorghi จัดทำและเก็บตัวอย่างแห้งโรคราน้ำค้างที่เกิดจาก P. sorghi จำนวน 6 ตัวอย่าง ส่งเข้าพิพิธภัณฑ์ตัวอย่างแห้งโรคพืชเพื่อเป็นหลักฐานสำหรับการตรวจสอบยืนยันการปรากฏของโรค


ไฟล์แนบ
.pdf   2487_2555.pdf (ขนาด: 213.62 KB / ดาวน์โหลด: 532)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม