อนุกรมวิธานและชีววิทยาของรา Cladosporium สาเหตุโรคพืช
#1
อนุกรมวิธานและชีววิทยาของรา Cladosporium สาเหตุโรคพืช
ชนินทร ดวงสอาด, พรพิมล อธิปัญญาคม และสุณีรัตน์ สีมะเดื่อ
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช


          จากการสำรวจและเก็บตัวอย่างของพืชที่แสดงอาการของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา Cladosporium จากแหล่งปลูกพืชในประเทศไทย ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ เชียงใหม่ เชียงราย อุตรดิตถ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี กระบี่ สตูล ตรัง สุโขทัย เลย เพชรบูรณ์ สระบุรี และขอนแก่น ได้ตัวอย่างของพืชที่แสดงอาการของโรคที่เกิดจากเชื้อรา Cladosporium โดยตัวอย่างพืชที่แสดงอาการไหม้โดยมีเชื้อรา Cladosporium เป็นเชื้อราสาเหตุคือ ไฮเดรนเยียและช่อดอกมะม่วง และเมื่อจำแนกพบว่าเชื้อรา Cladosporium ที่แยกได้คือ เชื้อรา Cladosporium cladosporioides ศึกษารา Cladosporium 5 ชนิด ที่เจริญอยู่บนใบแตง มะเขือ ผักกาดขาว แก้วมังกร และพริก พบว่าเชื้อเจริญได้ดีที่สุดบนอาหาร PDA


ไฟล์แนบ
.pdf   2505_2555.pdf (ขนาด: 272.14 KB / ดาวน์โหลด: 3,262)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม