ชีววิทยาและการแพร่ระบาดของหญ้าอีหนาว Digera muricata (L.) Mart.
#1
ชีววิทยาและการแพร่ระบาดของหญ้าอีหนาว Digera muricata (L.) Mart.
ศิริพร ซึงสนธิพร และธัญชนก จงรักไทย
กลุ่มวิจัยวัชพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช


          การศึกษาชีววิทยาและการแพร่ของหญ้าอีหนาว พบการแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดนครพนม เพชรบูรณ์ ลพบุรี และสระบุรี เมื่อนำเมล็ดมาศึกษาการงอกในจานรองแก้ว โดยการแช่น้ำ ไม่พบเมล็ดงอก และอยู่ระหว่างการทดสอบการงอกด้วยการแช่น้ำร้อน แช่กรด และการบดให้เมล็ดแตก ส่วนการงอกในดินโดยไม่มีการแช่น้ำ มีจำนวนต่ำมาก ส่วนการศึกษาการเจริญเติบโตและการแข่งขันกับพืชปลูก (ข้าวโพด และผักบุ้ง) อยู่ระหว่างการด้าเนินการซ้ำ เนื่องจากการทดลองได้รับความเสียหาย เนื่องจากถูกน้ำท่วม


ไฟล์แนบ
.pdf   2516_2555.pdf (ขนาด: 178.76 KB / ดาวน์โหลด: 586)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม