จำแนกชนิดวัชพืชในพืชสมุนไพร 10 พืช
#1
จำแนกชนิดวัชพืชในพืชสมุนไพร 10 พืช
เพ็ญศรี นันทสมสราญ, ภัทร์พิชชา รุจิรพงศ์ชัย, คมสัน นครศรี, วินัย สมประสงค์ และบดินทร สอนสุภาพ
กลุ่มวิจัยวัชพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และกลุ่มพฤกษศาสตร์และพิพิธภัณฑ์พืช สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช

          การจำแนกชนิดวัชพืชในพืชสมุนไพร 10 พืช ได้แก่ กระเจี๊ยบแดง กวาวเครือขาว พริกไทย หม่อน บัวบก ไพล ขมิ้นชัน ฟูาทะลายโจร กระชายดำ ชุมเห็ดเทศ โดยการสำรวจวัชพืชด้วยวิธีการแบบ Unrestricted Sampling Method (Anonymous, 1982) ในแต่ละแปลงปลูกเก็บวัชพืชอย่างน้อยจำนวน 4 - 8 กรอบ หรือมากกว่าโดยแต่ละกรอบมีขนาด 50 X 50 ซม. พบว่าโดยส่วนใหญ่วัชพืชประเภทใบกว้างมีความเด่นด้วยค่าของ sum dominant ratio เพราะในพืชสมุนไพรมีร่มเงาและมีความชื้น โดยน้ำนมราชสีห์ (Euphorbia hirta L.) เป็นวัชพืชประเภทใบกว้างที่เด่นในพืชบัวบก ส่วนแห้วหมู (Cyperus rotundus L.) เป็นวัชพืชประเภทกกที่เด่นในกวาวเครือขาว ลูกใต้ใบ (Phylanthus niruri L.) เป็นวัชพืชประเภทใบกว้างที่เด่นในกระเจี๊ยบแดง ผักปราบ (Commelina diffusa Burm.f.) เป็นวัชพืชประเภทใบกว้างที่เด่นในหม่อน และผักเสี้ยนผี (Cleome viscosa L.) เป็นวัชพืชประเภทใบกว้างที่เด่นในพริกไทย สาบม่วง (Prexelis clematidea ) เป็นวัชพืชประเภทใบกว้างที่เด่นในไพล ตีนตุ๊กแก (Tridax procumbens) เป็นวัชพืชประเภทใบกว้างที่เด่นในขมิ้นชัน หญ้ากาบหอย (Lindernia crustacea) เป็นวัชพืชประเภทใบกว้างที่เด่นในฟ้าทะลายโจร กะเม็ง (Eclipta alba) เป็นวัชพืชประเภทใบกว้างที่เด่นในกระชายดำ ส่วนหญ้ายาง (Euphorbia heterophylla) เป็นวัชพืชประเภทใบกว้างที่เด่นในชุมเห็ดเทศโดยภาพรวมวัชพืชในพืชสมุนไพรที่ทำการสำรวจมีวัชพืชใบกว้างเป็นวัชพืชที่พบมากและมีความเด่นกว่าวัชพืชประเภทอื่นๆ


ไฟล์แนบ
.pdf   2518_2555.pdf (ขนาด: 609.21 KB / ดาวน์โหลด: 1,671)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม