ทดสอบและเปรียบเทียบประสิทธิภาพสารสกัดจากพืชในการป้องกันกำจัดหอยเชอรี่ Pomacea sp.
#1
ทดสอบและเปรียบเทียบประสิทธิภาพสารสกัดจากพืชในการป้องกันกำจัดหอยเชอรี่ Pomacea sp.
ชมพูนุท จรรยาเพศ, ปราสาททอง พรหมเกิด, สมเกียรติ กล้าแข็ง, ดาราพร รินทะรักษ์, กรแก้ว เสือสะอาด และปิยาณี หนูกาฬ
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          ดำเนินงานระหว่างปี 2549 - 2553 โดยทดสอบสารสกัดด้วยน้ำจากพืชรวม 13 ชนิด ได้แก่ ฝักคูณ; Cassia fistula L. กากเมล็ดสบู่ดำ; Jatropha curcas L. ฝักจามจุรี; Samanea saman (Jacq.) Merr. ลำต้น กิ่ง และ ใบแมงลักป่า; Hyptis suavealens Poit. กากเมล็ดชาน้ำมัน; Camellia oleifera Abel. เปลือกลำต้นเสม็ดชุน; Syzygium gratum เปลือกใบว่านหางจรเข้ ; Aloe vera ( L.) ใบมะขาม; Tamarindus indica L. ผลประคำดีควาย; Sapindus imarginatus Wall. เมล็ดมันแกว; Pachyrhizus erosus Urban ใบชมพู่ม่าเหมี่ยว; Syzygium malaccense (L.) Merr. & L.M. Perry เมล็ดลำไย Dimocarpus longan Lour. และเมล็ดน้อยหน่า; Annona squamosa L. ในห้องปฏิบัติการกลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรุงเทพฯ พบว่า พืชทั้ง 13 ชนิด มีฤทธิ์ฆ่าหอยเชอรี่ได้ทุกพืช 

จากการทดลองที่ 1 ว่านหางจรเข้แห้ง 8 กรัม ประคำดีควาย 0.08 กรัม และ 0.16 กรัม มันแกว 0.16 กรัมต่อน้ำ 800 มล. ทำให้หอยตาย 100 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ มันแกว 0.08 กรัม ทำให้หอยตาย 88.89 เปอร์เซ็นต์ ภายหลัง 48 ชั่วโมง 

การทดลองที่ 2 ฝักคูณอัตรา 0.5 กรัม ฝักจามจุรี 0.5 กรัม และสบู่ดำ 0.5 กรัมต่อน้ำ 800 มล. ทำให้หอยเชอรี่ตาย 100 เปอร์เซ็นต์ ภายหลัง 72 ชั่วโมง 

การทดลองที่ 3 พบว่า ชมพู่ม่าเหมี่ยว (ใบผึ่งแดด) ทุกอัตรา กากเมล็ดชา 0.03 กรัม ชมพู่ม่าเหมี่ยว (ใบผึ่งในร่ม) 20 กรัม ฝักคูณทุกอัตราต่อน้ำ 800 มล. ทำให้หอยตาย 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งไม่แตกต่างทางสถิติกับชมพู่ม่าเหมี่ยว (ใบผึ่งในร่ม) อัตรา 15 กรัมต่อน้ำ 800 มล. ที่ทำให้หอยตาย 93.33 เปอร์เซ็นต์ ภายหลังใส่สาร 48 ชั่วโมง 

การทดลองที่ 4 ผลประคำดีควายทั้งสามอัตรา ได้แก่ 0.02 0.03 และ 0.04 กรัมต่อน้ำ 800 มล. และกากเมล็ดชา 0.02 และ 0.03 กรัมต่อน้ำ 800 มล. ทำให้หอยตาย 100 เปอร์เซ็นต์ ภายหลังใส่สาร 48 ชั่วโมง


ไฟล์แนบ
.pdf   1556_2553.pdf (ขนาด: 152.38 KB / ดาวน์โหลด: 2,027)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม