อนุกรมวิธานเพลี้ยแป้งสกุล Pseudococcus
#1
อนุกรมวิธานเพลี้ยแป้งสกุล Pseudococcus
ชลิดา อุณหวุฒิ, ชมัยพร บัวมาศ, ศิริณี พูนไชยศรี, ลักขณา บำรุงศรี, ยุวรินทร์ บุญทบ, สุนัดดา เชาวลิต, ณัฐวัฒน์ แย้มยิ้ม และสิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การศึกษาอนุกรมวิธานเพลี้ยแป้งสกุล Pseudococcus ระหว่างเดือนตุลาคม 2551 ถึงเดือนกันยายน 2553 โดยเก็บรวบรวมตัวอย่างเพลี้ยแป้งจากแหล่งปลูกพืชต่างๆ ทั่วทุกภาคของประเทศ นำตัวอย่างที่รวบรวมได้ไปทำสไลด์ถาวร และตรวจวิเคราะห์ชนิด ณ ห้องปฏิบัติการ กลุ่มงานอนุกรมวิธานแมลง กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช พบเพลี้ยแป้งสกุล Pseudococcus จำนวน 2 ชนิด คือ เพลี้ยแป้งมังคุด; Pseudococcus cryptus Hempel บนมังคุด มะม่วงและมะขาม และเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีเทา; Pseudococcus jackbeardsleyi Gimpel and Miller บนมันสำปะหลัง มะม่วง ฝรั่ง มะเขือ ชะพลู ลีลาวดี โป๊ยเซียน สาวน้อยประแป้งและวัชพืชหลายชนิด นอกจากนี้ยังพบแมลงศัตรูธรรมชาติ 2 ชนิด คือ ด้วงเต่า Crytolaemus montrouzieri Mulsant (Coleoptera : Coccinellidae) เป็นแมลงห้ำของเพลี้ยแป้งมังคุด และแมลงช้างปีกใส Plesiochrysa ramburi (Schneider) (Neuroptera : Chrysopidae) เป็นแมลงห้ำของเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีเทา


ไฟล์แนบ
.pdf   1727_2553.pdf (ขนาด: 1.05 MB / ดาวน์โหลด: 1,102)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม