การศึกษาสัดส่วนที่เหมาะสมแหนแดงที่ใช้เป็นวัสดุพาสำหรับการผลิตปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต
#1
การศึกษาสัดส่วนที่เหมาะสมของแหนแดงที่ใช้เป็นวัสดุพาสำหรับการผลิตปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต
ศิริลักษณ์  แก้วสุรลิขิต และประไพ  ทองระอา
กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

          การศึกษาการใช้แหนแดงเป็นวัสดุพาเพื่อใช้ในการผลิตปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต โดยทดลองใช้แหนแดงแห้ง  ปุ๋ยหมักมูลโค  แหนแดงแห้งผสมกับปุ๋ยหมักมูลโคสัดส่วน 1:3 และ 1:5 ตามลำดับ พบว่าวัสดุพาแหนแดงสามารถทำให้จุลินทรีย์ละลายฟอสเฟตมีปริมาณตามระยะเวลาที่พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ซึ่งกำหนดไว้ที่ 1 x10(8) CFU/g  ที่ระยะเวลาเก็บรักษาไม่ต่ำกว่า 180 วัน (6 เดือน) โดยในวัสดุพาแหนแดงมีปริมาณ จุลินทรีย์ละลายฟอสเฟต 1.6x10(8) CFU/g ที่ 180 วันหลังการเก็บรักษา และในที่ขณะเก็บรักษาจุลินทรีย์ในวัสดุพาแหนแดงมีแนวโน้มทำให้ปริมาณสูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ 30 วันหลังการเก็บรักษา มีปริมาณเพิ่มสูงถึง 1.3x10(11) CFU/g ถึงแม้เก็บรักษาไว้นาน 90 วัน ปริมาณจุลินทรีย์ก็ยังสูง คือ 1.1x10(10) CFU/g  ในขณะที่วัสดุพาชนิดอื่น คือ  ปุ๋ยหมักมูลโค และแหนแดงผสมปุ๋ยหมักมูลโคอัตรา 1:3 และ 1:5 มีปริมาณจุลินทรีย์ที่มีแนวโน้มลดลง และลดต่ำกว่า 1 x10(8) CFU/g  เมื่อระยะเวลาผ่านไป 180 วัน ซึ่งการใช้แหนแดงเป็นวัสดุพานั้นมีแนวโน้มที่จะสามารถนำมาใช้เพื่อทดแทนพีทได้ดี


ไฟล์แนบ
.pdf   1_2557.pdf (ขนาด: 370.06 KB / ดาวน์โหลด: 4,022)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม