การเปรียบเทียบเบื้องต้น: โคลนอ้อยชุด 2549 เพื่อผลผลิตสูงและไว้ตอได้ดี
#1
การเปรียบเทียบเบื้องต้น: โคลนอ้อยชุด 2549 เพื่อผลผลิตสูงและไว้ตอได้ดี
วีระพล พลรักดี และอัมราวรรณ ทิพยวัฒน์
ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น และศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น

          อ้อยชุด 2549 ผ่านการคัดเลือกจำนวน 31 โคลน นำมาประเมินผลผลิตเบื้องต้น เปรียบเทียบกับพันธุ์ขอนแก่น3 วางแผนการทดลองแบบ RCB 2 ซ้ำ 32 พันธุ์/โคลน ปลูกอ้อยเป็นแถวเป็นหลุม หลุมละ 2 ท่อน ท่อนละ 3 ตา ระยะระหว่างแถวและระหว่างหลุมเท่ากับ 1.3 และ 0.5 เมตร แปลงทดลองย่อยมี 2 แถว แถวยาว 6 เมตร เก็บเกี่ยวทั้ง 2 แถว ทำการทดลองที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น แปลงทดลองท่าพระ มี 11 โคลน ที่มีแนวโน้มให้ผลผลิตเฉลี่ยของอ้อยปลูกและตอ1 มากกว่าพันธุ์ขอนแก่น 3 โดยให้ผลผลิตอยู่ในช่วง 15.5-22.7 ตันต่อไร่ พันธุ์ขอนแก่น 3 เท่ากับ 14.8 ตันต่อไร่ มี 5 โคลน ที่มีแนวโน้มให้ผลผลิตน้ำตาลเฉลี่ยของอ้อยปลูกและตอ1 มากกว่าพันธุ์ขอนแก่น 3 โดยให้ผลผลิตอยู่ในช่วง 2.01-2.56 ตันต่อไร่ พันธุ์ขอนแก่น 3 เท่ากับ 1.93 ตันต่อไร่ และมี 5 โคลนให้ค่าซีซีเอสเฉลี่ยของอ้อยปลูกและตอ1 ในช่วง 13.4-14.0 เปอร์เซ็นต์ มีแนวโน้มมากกว่าพันธุ์ขอนแก่น 3 ที่เท่ากับ 13.2 เปอร์เซ็นต์ จากผลการทดลองนี้ ได้คัดเลือกไว้ 5 โคลน เพื่อนำไปประเมินผลผลิตในขั้นการเปรียบเทียบมาตรฐานคือ KK06-37 KK06-419 KK06-501 KK06-549 และ KK06-653


ไฟล์แนบ
.pdf   4_2557.pdf (ขนาด: 132.45 KB / ดาวน์โหลด: 672)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม