ศึกษาปฏิกิริยาของอ้อยโคลนดีเด่นต่อโรคแส้ดำ
#1
ศึกษาปฏิกิริยาของอ้อยโคลนดีเด่นต่อโรคแส้ดำ
สุนี ศรีสิงห์, ดารารัตน์ มณีจันทร์, วาสนา  วันดี และวาสนา  ยอดปรางค์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี

          โรคแส้ดำของอ้อยเป็นโรคที่มีความสำคัญโรคหนึ่ง ที่ทำให้ผลผลิตอ้อยลดลงโดยตรงโดยเฉพาะในอ้อยตอ การใช้พันธุ์ต้านทานต่อโรคเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการป้องกันกำจัด ในการปรับปรุงพันธุ์จึงมีความจำเป็นต้องทราบปฏิกิริยาต่อโรคก่อนแนะนำสู่เกษตรกร ทำการประเมินความต้านทานต่อโรคบนอ้อยลูกผสมสำหรับคั้นน้ำ จำนวน 6 โคลนเปรียบเทียบกับพันธุ์ LK92-11 และ Marcos ที่เป็นเปรียบเทียบต้านทานและอ่อนแอตามลำดับ ปลูกเชื้อด้วยวิธีแช่ท่อนพันธุ์ขนาด 2 ตาแช่ท่อนพันธุ์ในน้ำผสมสปอร์เข้มข้น 5x106สปอร์นาน ประมาณ 30 นาที บ่มเชื้อ 1 คืน ก่อนปลูก อ้อยเมื่อ 14 สิงหาคม2556 ตัดอ้อยปลูกที่อายุ 10 เดือน ตรวจเช็คการเกิดโรคทั้ง ในอ้อยปลูก และอ้อยตอ พบว่า  อ้อยปลูกเริ่มแสดงอาการแส้ดำเมื่ออายุ 4 เดือน พันธุ์อ้อยทดสอบทั้งหมดยกเว้นโคลน  7 และ 2 ต้านทานและค่อนข้างต้านทานต่อโรคแส้ดำตามลำดับ ทั้งในอ้อยปลูกและอ้อยตอ


ไฟล์แนบ
.pdf   19_2557.pdf (ขนาด: 180.15 KB / ดาวน์โหลด: 892)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม