คลังเอกสารความรู้
การผลิตลองกองคุณภาพ - printable_version

+- คลังเอกสารความรู้ (https://www.doa.go.th/share)
+-- คลังข้อมูล: การจัดการความรู้ KM (https://www.doa.go.th/share/forumdisplay.php?fid=62)
+--- คลังข้อมูล: พันธุ์พืชและปัจจัยผลิต (https://www.doa.go.th/share/forumdisplay.php?fid=61)
+--- เรื่อง: การผลิตลองกองคุณภาพ (/showthread.php?tid=2404)



การผลิตลองกองคุณภาพ - doa - 18-09-2020

เพื่อให้สามารถผลิตลองกองคุณภาพได้


.pdf   01 การผลิตลองกอง.pdf (ขนาด: 943.87 KB / ดาวน์โหลด: 5,487)
.pdf   02 การเตรียมความพร้อมของต้นลองกองหลังการเก็บเกี่ยว.pdf (ขนาด: 1.49 MB / ดาวน์โหลด: 953)