ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด
#1
ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด เป็นรายการทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทที่ให้บริการในห้องสมุด ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตรได้นำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการค้นหารายการทรัพยากรสารสนเทศแทนการค้นหาจากบัตรรายการแบบเดิม ซึ่งสามารถค้นได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการในห้องสมุด หรือค้นจากภายนอกกรมวิชาการเกษตรผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต


ไฟล์แนบ
.pdf   ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด.pdf (ขนาด: 1.57 MB / ดาวน์โหลด: 539)
ตอบกลับ