เทคนิคการถ่ายภาพ
#1
เทคนิคการถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร

         กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ มีหน้าที่ในการบันทึกภาพภารกิจของผู้บริหาร กิจกรรมต่างๆ ของกรมฯ รวมทั้งให้บริการถ่ายภาพประกอบบทความ หรือภาพประกอบรายงานผลงานวิจัย ประกอบกับเทคโนโลยีการถ่ายภาพในปัจจุบันก้าวหน้าไปอย่างมาก ทุกคนที่มีโทรศัพท์มือถือสามารถจะบันทึกภาพได้ แต่ภาพนั้นอาจจะมีองค์ประกอบไม่ครบ ไม่สามารถบอกเล่าเรื่องราว หรือ บรรยากาศได้ เมื่อนำมาใช้ ในการเผยแพร่หรือประกอบบทความ เรื่องราวต่างๆ

          กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ จึงได้รวบรวมความรู้ด้านการถ่ายภาพ จากผู้ที่มีอาชีพช่างภาพ จากตำรา จากข้อเขียนและจากประสบการณ์ของผู้ที่ทำหน้าที่ช่างภาพ เป็นเอกสารคำแนะนำเรื่อง “เทคนิคการถ่ายภาพ” เพื่อเผยแพร่ให้กับบุคลากรของกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ และผู้สนใจทั่วไป ได้นำไปเป็นแนวทางในการถ่ายภาพ เพื่อให้ได้ภาพที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ สวยงาม และใช้ประโยชน์ได้ในสถานการณ์ต่างๆ


ไฟล์แนบ
.pdf   2558 เทคนิคการถ่ายภาพ.pdf (ขนาด: 6.58 MB / ดาวน์โหลด: 184)
ตอบกลับ