ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง

ยินดีต้อนรับ

previous arrow
next arrow
Slider

 

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 นางสุคนธ์ วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การเกษตรตรัง เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุงเจ้าหน้าที่ศูนย์
วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรพัทลุง เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรตรัง และ เจ้าหน้าที่การยางแห่งประเทศไทย สาขาอำเภอละงู ได้ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นตะเคียนทอง ต้นพะยอม ต้นกฤษณา ต้นธัมมัง และต้นประดู่ เนื่องในวันวิสาขบูชาของทุกปีกำหนดให้เป็นวันรักต้นไม้ประจำของชาติ พ.ศ. 2562


ศวพ.ตรัง สร้างการรับรู้ การใช้วัตถุอันตรายให้ถูกต้องและปลอดภัย

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 นางสุคนธ์ วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดการสร้างการรับรู้ “เรื่องใช้วัตถุอันตราย พาราควอต ไกลโฟเซต และ คลอร์ไพริฟอส ให้ถูกต้องและปลอดภัย” โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง เป็นวิทยากรถ่ายทอดเพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ