ข่าวกิจกรรม สอพ.

ประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เรื่อง การรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567

แจ้งประชาสัมพันธ์ผลการประเมินความสามารถในการตรวจสอบศัตรูพืชของห้องปฏิบัติการ

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร สั่งคุมเข้ม นำเข้า-ส่งออก ‘ทุเรียนแช่เยือกแข็ง’ พบผิด ระงับใบรับรองทันที หวั่น สวมสิทธิทุเรียนไทย

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การควบคุมคุณภาพมะม่วงฉายรังสีเพื่อการส่งออกประเทศสหรัฐอเมริกา”

ผอ. สอพ. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานและจัดนิทรรศการ วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี กรมวิชาการเกษตร

ปิดการประชุมการตรวจสอบระบบส่งออกมะม่วงอบไอน้ำและมังคุดสดของประเทศไทย

ผอ.สอพ.มอบหมายให้ ดร.พฤทธิชาติ ปุญวัฒโท ผอ.กส. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสวนทุเรียน”

ผอ. สอพ. เป็นประธานประชุม STDF PROJECT – Information Systems For Surveillance & Pest Reporting

ผอ. สอพ. ร่วมหารือความร่วมมือในอนาคตด้านการคุ้มครองพืชและการค้า กับหน่วยงาน Department of Agriculture, Water and the Environment