ข่าวกิจกรรม สอพ.

ผอ.สอพ. พร้อมคณะทำงาน เข้าร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับแมลงและไรศัตรูมะพร้าว รวมทั้งวิธีป้องกันกำจัดที่เหมาะสมและอบรมเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว

ไรสี่ขามะพร้าว (Coconut mite)

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และคณะทำงาน ร่วมประชุมเฝ้าระวังและติดตามการระบาดของไรสี่ขา หนอนกินจั่นมะพร้าว ด้วงงวง และด้วงแรด

ผอ.สอพ. พร้อมคณะทำงาน เข้าประเมินและติดตามการระบาดของศัตรูมะพร้าว

ไรสี่ขามะพร้าว

ผอ.สอพ. พร้อมคณะ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

เฝ้าระวังโรคใบด่างถั่วเขียว

เร่งสกัดโรคใบด่างถั่วเขียวก่อนลุกลาม

ผอ.สอพ. พร้อมด้วยคณะ เข้าประเมินและติดตามการระบาดของโรคใบด่างในแปลงปลูกถั่วเขียวในจังหวัดนครสวรรค์