ข่าวกิจกรรม สอพ.

งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ 1 ตำบล 1 ดิจิทัล (ชุมชนโดรนใจ)

การใช้งานโปรแกรมประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศ (Pix4D Mapper)

การใช้แบคทีเรีย Bt โดยการพ่นด้วยอากาศยานไร้คนขับร่วมกับกับดักฟีโรโมน ในการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

ปิดการประชุมการตรวจสอบระบบส่งออกมะม่วงอบไอน้ำและมังคุดสดของประเทศไทย

ประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เรื่อง การรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567

แจ้งประชาสัมพันธ์ผลการประเมินความสามารถในการตรวจสอบศัตรูพืชของห้องปฏิบัติการ

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร สั่งคุมเข้ม นำเข้า-ส่งออก ‘ทุเรียนแช่เยือกแข็ง’ พบผิด ระงับใบรับรองทันที หวั่น สวมสิทธิทุเรียนไทย

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การควบคุมคุณภาพมะม่วงฉายรังสีเพื่อการส่งออกประเทศสหรัฐอเมริกา”

ผอ. สอพ. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานและจัดนิทรรศการ วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี กรมวิชาการเกษตร