สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

 

เอกสารแนบ 1
หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 2563

เอกสารแนบ 2
     ตัวอย่าง กวม. ยกระดับถั่วหลังนาประชารัฐ สู่กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง

     ตัวอย่าง การเสริมสร้างความรู้ พัฒนาชาวไร่แบบมีส่วนร่วม เพื่อการผลิตมันสำปะหลัง

เอกสารแนบ 3
     แบบฟอร์มเปิดใจใกล้ชิดประชาชน

     แบบฟอร์มผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ

     แบบฟอร์มร่วมใจแก้จน

   แบบฟอร์มเลื่องลือขยายผล

   แบบฟอร์มสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม