การเตือนภัยพืช

 

กรมวิชาการเกษตรแนะวิธีรับมือเพลี้ยอ่อนและหนอนเจาะฝักข้าวโพด
 เฝ้าระวังตั๊กแตนทะเลทราย (ต่อจากบทความครั้งที่แล้ว)
 เฝ้าระวังตั๊กแตนทะเลทรายในประเทศไทย
เตือนภัยชาวสวนปลูกมะเขือเทศระวังหนอนชอนใบกับโรคเหี่ยวเขียว

 

สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้เว็บไชต์กรมวิชาการเกษตร

หรือตามลิงค์ข้างล้างนี้     

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………