ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแจ้งปรับปรุงระบบเว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร ระหว่างวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2565 ทำให้บางระบบอาจทำงานได้ไม่เต็มที่ หากพบปัญหาการใช้งานโปรดแจ้ง โทร. 086-745-7771 จึงขออภัยในความไม่สะดวกอย่างยิ่ง