ขณะนี้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ เปิดจำหน่ายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสม และถั่วเขียวชั้นพันธุ์จำหน่าย สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 056-720 706 ในวันและเวลาราชการ
GAP Phetchabun

ก้าวไปด้วยกันกับ ศวพ.เพชรบูรณ์

องค์ความรู้

KM มะขามหวานเพชรบูรณ์

คลิปความรู้

เรื่องชวนรู้ กลุ่มบริการวิชาการ พรบ.