ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ ยินดีต้อนรับ

องค์ความรู้

KM มะขามหวานเพชรบูรณ์

คลิปความรู้

เรื่องชวนรู้ กลุ่มบริการวิชาการ พรบ.