จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  • ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ดาวน์โหลด
  • ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ดาวน์โหลด
  • ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์แบบตั้งโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ดาวน์โหลด