จากเมล็ดปาล์มน้ำมันคุณภาพดี
จากเมล็ดปาล์มน้ำมันคุณภาพดี ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อนำไปใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ต้นกล้าปาล์มน้ำมัน
คัดเลือกเมล็ดพัธุ์ที่ดีมีคุณภาพ
ผ่านการค้ดเลือก ทำความสะอาด และควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน เฉพาะเมล็ดที่ดีแข็งแรง
เมล็ดพันธุ์ที่พร้อมสำกรับการปลูก
จากการเลือกสรรค์และดูแลอย่างพิถีพิถัน จึงได้เมล็ดพันธุ์ที่ดี แข็งแรง ที่งอกรากพร้อมสำกรับการปลูกลงแปลงอนุบาลต่อไป
การเตรียมดิน
อีกขั้นตอนที่สำคัญสำหรับการเตรียมการเพาะเมล็ดพันธุ์ คือการเตรียมดินที่ดีมีคุณภาพ อุดมไปด้วยแร่ธาตุต่างๆ
ต้นกล้าปาล์มน้ำมัน อายุ 3-5 เดือน
จากการดูแลเป็นพิเศษในเรื่อนอนุบาล ผ่านการรดน้ำ ให้ปุ๋ย และกำจัดวิชพืช ก็จะได้ต้นกล้าปาล์มน้ำมัน อายุ 3-5 เดือน
ต้นกล้าปาล์มน้ำมัน อายุ 8-12 เดือน
จากนั้นก็จะย้ายไปปลูกกล้างแจ้งซึ่งได้จัดไว้สำหรับดูแลต้นกล้าปาล์มน้ำมัน อายุ 8-12 เดือน มีระบบน้ำและเจ้าหน้าที่คอยดูแลอย่างเอาใจใส่
ผลผลิตที่รอคอย
เมื่อเกษตรกรนำไปปลูกและดูแลตามที่นักวิการกำหนด ก็จะได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ และสร้างรายได้ให้กับเกษตกรชาวสวนปาล์มต่อไป
วิจัยและพัฒนา
ทางศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันกระบี่นั้น ไม่หยุดที่จะ วิจัยและพัฒนาคุณภาพของปาล์มน้ำมัน ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อจะผลิตปาล์มน้ำมันคุณภาพดีให้กับเกษตกรชาวสวนปาล์มต่อไป
ขอต้อนรับสู่ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันกระบี่

ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันจังหวัดกระบี่ ตั้งอยู่ เลขที่ 68 หมู่ 1 ตำบลห้วยน้ำขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ตั้งอยู่บนเนื้อที่ประม่าณ 1,500 ไร่ ภายในศูนย์มีการวิจัยและพัฒาพันธุ์ปล์ามน้ำมันคุณภาพดี  พันธ์ลูกผสมสุราษธานี 1 - 9 มาโดยตลอด อีกทั้งยังให้คำปรึกษาและความรู้ความเข้าใจในการเพาะปลูก อีกทั้งยังจำหน่ายเมล็ดและต้นกล้าปาล์มน้ำมัน ให้กับเกษตรกรอีกด้วย