• sc8
  • sc6
  • moac_cost
  • sc4
  • sc5
  • sc2
  • sc7
Previous Next
ข่าวหน้าแรก


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

AA1 4
 
  พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาสหทัยสมาคม เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙

รัฐมนตรีว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อเทิดพระเกียรติ ระดับประเทศ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

AA1 8
 
  พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อเทิดพระเกียรติ ระดับประเทศ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ หลังพิธีเปิดเยี่ยมชมการให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ ของกรมวิชาการเกษตร โดยมีนายดิเรก ตนพยอม รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรนำชมและบรรยายสรุป ณ โรงเรียนวัดสิงห์ ตำบลวัดสิงห์ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙

รมว.กษ. เป็นประธานในการประชุมและแถลงข่าวการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙

News 590502 1
 
  เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมและแถลงข่าวการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๑ และ ๒ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ในโอกาสนี้ นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมการประชุมและแถลงข่าวดังกล่าวด้วย

กรมวิชาการเกษตร เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โปร่งใส่ไร้การทุจริต

Untitled 4
 
  เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ นางสาววราภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร โดยได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โปร่งใส่ไร้การทุจริต ในโครงการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก้าวไกลร่วมใจต่อต้านการทุจริต ซึ่งมีพลเองฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้นำในการประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าว ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรมส่วนกลาง กรมส่งเสริมสหกรณ์

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร รับมอบไม้พะยูงของกลาง จากรองอธิบดีสภาอุตสาหกรรมไม้แห่งประเทศมาเลเซีย

AA1 6
 
  เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร รับมอบไม้พะยูงจำนวน ๑๕๘ ท่อน จากรองอธิบดีสภาอุตสาหกรรมไม้แห่งประเทศมาเลเซีย (Malaysian Timber Industry Board) ซึ่งทางการมาเลเซียสามารถจับกุมผู้ลักลอบนำออกจากประเทศไทยได้ ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘ จังหวัดสงขลาการส่งมอบไม้พะยูงในครั้งนี้เป็นไปตามบทบัญญัติของอนุสัญญาไซเตส ที่กำหนดให้ “ประเทศที่ยึดไม้พะยูงได้ ส่งกลับคืนยังประเทศต้นกำเนิด” โดยไม้พะยูงเป็นไม้อนุรักษ์ตาม พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ ในความดูแลของกรมวิชาการเกษตร เมื่อได้รับมอบไม้พะยูงแล้ว กรมวิชาการเกษตร จะได้ส่งมอบให้ กรมป่าไม้ ดำเนินการต่อไป

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>