• 2014ICR
  • tsb2014
  • iwcspp2014
Previous Next
ข่าวหน้าแรก


พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงดำนา ณ แปลงสาธิตการเกษตร โรงเรียน นายร้อยพระจุลจอมเกล้า

AA1-12
  พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงดำนาโดยรถ ทรงปล่อยกบและเป็ดเทศกบินทร์บุรี ณ แปลงสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าตำบลพรหมมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายกและในโอกาส นายดำรงค์จิระสุทัศน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เข้ารับพระราชทานพันธุ์กล้าข้าวและทูลเกล้าถวายทับทิมสายพันธุ์ Gyulosha จากประเทศอาร์เมเนียทั้งผลและน้ำและ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากลิ้นจี่ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้การต้อนรับคณะ GARES

AA1-8
  เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายดำรงค์ จิระสุทัศน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยนายสุวิทย์ชัยเกียรติยศ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และคณะให้การต้อนรับคณะ Gangwondo Agricultural Research and Extension Service (GARES) จากประเทศเกาหลี เพื่อหารือเรื่องการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ Strengthening the Farmers, Community on Hybrid Maize Seed Production กับกรมวิชาการเกษตร ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น ๒ กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตรจัดประชุมเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการตรวจสอบพันธุ์พืชเพื่อการคุ้มครองสิทธินักปรับปรุงพันธุ์

AA1-8
  เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการตรวจสอบพันธุ์พืชเพื่อการคุ้มครองสิทธินักปรับปรุงพันธุ์ โดยมีนางสาวธิดากุญ แสนอุดม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงาน ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นางชุติมา รัตนเสถียร นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญด้านคุ้มครองพันธุ์พืชเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธินักปรับปรุงพันธุ์พืชระดับสากล ณ โรงแรมเคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

“กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน”

AA1  AA2
AA345
AA6  AA7
AA9  AA10
 
  เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานและเยี่ยมชมนิทรรศการพิธีเปิดงาน “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและสร้างความสุขให้ประชาชนตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในส่วนของกรมวิชาการเกษตรเกษตรนำกิจกรรม โชว์ ชิง ชิม เข้าร่วม โชว์ดอกไม้ตระการตา ยางพาราพาเพลิน  ชิง รางวัลอภินันทนาการที่พัก พร้อมอาหารเช้าฟรี พืชพันธุ์ดี ผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัย และชิมกาแฟสด  DOA Coffee ไอครีมเห็ด เห็ดปิ้ง ถั่วทอง/อบ/ข้าวเกรียบถั่ว /น้ำกระเจี๊ยบและน้ำอัญชัน ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬาน้ำแก้จน กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะตรวจเยี่ยมร้านค้าที่ร่วมโครงการลดราคาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรตามนโยบายคสช.

AA1  AA2
AA3  AA4
AA5  AA6
AA7  AA8
AA9  AA11
AA12  AA13
AA15  AA16
 
  เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะตรวจเยี่ยมร้านค้าที่ร่วมโครงการลดราคาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรตามนโยบาย คสช. โดยในส่วนของกรมวิชาการเกษตร นายดำรงค์ จิระสุทัศน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรร่วมตรวจเยี่ยมนิทรรศการของกรมวิชาการเกษตรตามจุดต่างๆ ในจังหวัดพิษณุโลก

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
 
  
اس ام اس عاشقانه عکس عاشقانه زناشویی فروشگاه اینترنتی