• sc3
  • sc1
  • moac_cost
  • nrct
  • nrct
Previous Next
ข่าวหน้าแรก


อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธรและลงพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมของบ้านฟ้าหยาด

AA1 6
 
  นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร พร้อมคณะผู้บริหารสำนักพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 โดยได้ลงพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมของบ้านฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ซึ่งทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยินดีที่จะให้กรมวิขาการเกษตรใช้ประโยชน์ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฎ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงานเกษตรอีสานใต้อุบลราชธานี

AA1 6
 
  พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฎ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดงานเกษตรอีสานใต้และเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในส่วนของกรมวิชาการเกษตรนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นำชมและบรรยายสรุปนิทรรศการตามรอยเกษตรพระภูมินทร์ เปิดแผ่นดินสู่อาเซียน ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Dr. Yuji Yoshimura จากประเทศญี่ปุ่น เข้าพบคณะนักวิจัยจากสถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร

AA1 6
 
  เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ Dr. Yuji Yoshimura Invited Senior Researcher,AIST และ คณะผู้ประเมินโครงการความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น จากประเทศญี่ปุ่น เข้าพบคณะนักวิจัยจากสถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร เพื่อหารือ เรื่อง “นวัฒกรรมในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากชีวมวลที่ไม่ใช่อาหารและการใช้งานในยานยนต์” ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ชั้น ๒ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

AA1 4
 
  พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี จำนวน ๑ รางวัล ของนายยุทธนา เครือหาญชาญพงค์ และคณะ เรื่อง “ไถระเบิดดินดานสำหรับไร่มันสำปะหลังติดพ่วงรถแทรกเตอร์ 36-50 แรงม้า” เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

การสัมมนาเชิงปฎิบัติการ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการเกษตร

AA1 6
 
  เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้แนะนโยบายการวิจัยของชาติ และระบบการวิจัย แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการเกษตร” ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ นนทบุรี

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>