• 60year
  • panithand
  • rice
  • dhtf2015
  • rfcc2015
  • etda
Previous Next
ข่าวหน้าแรก


กรมวิชาการเกษตรส่งมอบระบบ QR Code ในการตามสอบให้กลุ่มเครือข่ายมังคุดจังหวัดจันทบุรี

AA1 4 
  เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ พลตรีอินทรัตน์ ยอดบางเตย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานในพิธีส่งมอบระบบ QR Code ในการตามสอบเพื่อยกระดับผลิตผลของเกษตรกรกลุ่มเครือข่ายมังคุดจังหวัดจันทบุรี ในการนี้ นายดิเรก ตนพยอม รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์และความเป็นมาของโครงการ ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ จันทบุรี

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เลี้ยงแสดงความยินดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตพืช (นักวิชาการเกษตรทรงคุณวุฒิ)

AA1 4
 
  เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร เลี้ยงแสดงความยินดีให้กับ นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ในโอกาสได้รับโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายทรงพล สมศรี รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตพืช (นักวิชาการเกษตรทรงคุณวุฒิ) ในโอกาสได้รับโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตพืช (นักวิชาการเกษตรทรงคุณวุฒิ) ณ ห้องโถงชั้นล่าง อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตรนำทีมสารวัตรเกษตร จับกุมสถานที่ผลิตและจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรไม่ได้คุณภาพ

AA1 6
 
  นายธีระ รัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตรนำทีมสารวัตรเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)จับกุมสถานที่ผลิตและจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรไม่ได้คุณภาพ รวม ๕ จุดมูลค่ากว่า ๒๗ ล้านบาท ณ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 

ที่ปรึกษา รมว.กษ. มอบนโยบายและเยี่ยมชมนิทรรศการ

AA1 4
 
  เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ พลตรีอินทรัตน์ ยอดบางเตย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบายและเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยดีเด่นประจำปี ๒๕๕๗ กรมวิชาการเกษตร ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>