• survey
  • inspector
  • hortex2014
  • ค่านิยม12ประการ
  • iwcspp2014
Previous Next
ข่าวหน้าแรก


กรมวิชาการเกษตรจัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ๔๒ ปี

AA1-12

เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากรมวิชาการเกษตร ครบรอบ ๔๒ ปี โอกาสนี้ ได้อ่านสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แสดงความยินดีกับกรมวิชาการเกษตรในโอกาสดังกล่าว ณ ห้องประชุม ๓๑๔ ตึกกสิกรรม ในการนี้ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร รับมอบกระเช้าแสดงความยินดีจากหน่วยงานต่าง ๆ ในวันดังกล่าวด้วย

กรมวิชาการเกษตรจัดประชุมสัมมนา Year End ประจำปี ๒๕๕๗

AA1-12

  เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา Year End ประจำปี ๒๕๕๗ ภายใต้หัวข้อ “คืนความสุขให้เกษตรกรไทย ด้วยงานวิจัยและพัฒนา”  พร้อมมอบรางวัลบุคลากรผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นของกรมวิชาการเกษตรและมอบนโยบาย โดยมี นายดำรงค์ จิระสุทัศน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของการสัมมนาเพื่อมุ่งเน้นงานวิจัยขยายผลสู่เกษตรกร แก้ปัญหาด้านการเกษตรของไทยแบบครบวงจร และรายงานผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของกรมวิชาการเกษตร ประจำปี ๒๕๕๗ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์

รมว.เกษตรฯ มอบนโยบายการดำเนินงาน

AA1-6 

  นายปีติพงศ์ พื่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบายการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้กับคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ ในโอกาสนี้นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรนำคณะผู้บริหารของกรมวิชาการเกษตร มอบแจกันดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงเกษตรฯ

AA1-5

  นายปีติพงศ์ พื่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำพวงมาลัยและดอกไม้สักการะศาลพระภูมิ องค์พระพิรุณ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนเข้าทำงานเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗

กรมวิชาการเกษตรจัดอบรม ความรู้ความเข้าใจกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับ GMOs ส่งออกไป EU

AA1-10

  เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ความรู้ความเข้าใจกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับ GMOs ในการส่งออกไป EU” ร่วมกับ EU Delegation โดยมีนายอลงกรณ์กรณ์ทอง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กล่าวรายงาน การอบรมครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับ GMOs และนำมาปรับประยุกต์ใช้ปฏิบัติงานการส่งออกสินค้าเกษตร ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี


<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>