• forking
  • water5dec2014
  • inspector
  • hortex2014
  • ค่านิยม12ประการ
  • iwcspp2014
Previous Next
ข่าวหน้าแรก


กรมวิชาการเกษตรร่วมวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ

AA1-8

  เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นำคณะข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัดกรมวิชาการเกษตร ร่วมวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวัน ”พระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ณ สวนหลวงราชินี ๑๙ ไร่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กรมวิชาการเกษตรให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากแอฟริกาใต้

AA1-8

  เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นางสาวเสริมสุข  สลักเพ็ชร์  รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้การต้อนรับ Mr.Johannes Monodowa faMashaba ผู้อำนวยการด้านผลไม้ของสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ จากสมาคมส่งออกผักผลไม้สดของสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ เพื่อหารือสร้างความเชื่อมั่นในผลผลิต (ผักผลไม้) จากสาธารณรัฐแอฟริกาใต้แก่ผู้บริโภคและนำไปสู่กระบวนการตลาด ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตรให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและนักธุรกิจด้านการเกษตรจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

AA1-6

  เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและนักธุรกิจด้านการเกษตรจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อรับฟังนโยบายของรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์ข้าวไทยในปัจจุบัน และแนวทางการขยายความร่วมมือทางด้านการเกษตรระหว่างประเทศ ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตรจัดอบรม นักบริหารการเกษตร รุ่นที่ ๑๔

AA1-6

  เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร นักบริหารการเกษตร รุ่นที่ ๑๔ โดยมีนางสุมนา พรพิพัฒน์กุล ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวรายงาน การจัดอบรมครั้งนี้เพื่อให้มีการนำเสนอผลการศึกษาต่อผู้บริหารและวิทยากร รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดและประสบการณ์ ณ โรงแรมมารวย การ์เด้นส์

กรมวิชาการเกษตรร่วมจัดนิทรรศการในงาน “๒๗ปี เทคโนโลยีชาวบ้าน : มหัศจรรย์พรรณพืชทั่วไทย”

AA1-10

  เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายอภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “๒๗ ปี เทคโนโลยีชาวบ้าน : มหัศจรรย์พรรณพืชทั่วไทย” ในส่วนของกรมวิชาการเกษตร นางวิไลวรรณ พรหมคำ เลขานุการกรม ร่วมในพิธีเปิด และร่วมจัดนิทรรศการมหัศจรรย์พรรณพืชทั่วไทย การจัดงานครั้งนี้เพื่อถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรมและกระตุ้นให้ผู้สนใจด้านการเกษตรได้รับรู้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการเกษตร ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว


<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ถัดไป > สุดท้าย >>