ยินดีต้อนรับสู่เว็บของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี

งดเครื่องดื่ม
ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
ไทยนิยม
ปรองดอง
57899
4
previous arrow
next arrow
งดเครื่องดื่ม
ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
ไทยนิยม
ปรองดอง
57899
4
previous arrow
next arrow

31 มีนาคม 2565 / ุ65

กิจกรรมวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  อ่านเพิ่มเติม
Read More
18 สิงหาคม 2563 / ประชาสัมพันธ์ 63

ตรวจสต๊อกยาง

ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี อ่านเพิ่มเติม
Read More
13 กันยายน 2562 / ประชาสัมพันธ์ 62

จัดการอบรมถ่ายทอดความรู้และทดสอบผู้รับจ้างพ่นสารและผู้พ่นที่เป็นลูกจ้างในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอแม่ลาน สาขาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี อ่านเพิ่มเติม
Read More
10 กันยายน 2562 / ประชาสัมพันธ์ 62

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชโดยการใช้ชีวินทรีย์กำจัดแมลงเพื่อลดการใช้สารเคมี

ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี อ่านเพิ่มเติม
Read More
26 สิงหาคม 2562 / ประชาสัมพันธ์ 62

บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

ณ โรงเรียนบ้านโคกยาหญ้าคา ตำบลคลองใหม่ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี อ่านเพิ่มเติม
Read More
7 สิงหาคม 2562 / ประชาสัมพันธ์ 62

บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ตามโครงการจัดหน่วยบริการ “จังหวัดเคลื่อนที่”

ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลบาลาเฮาะ ตำบลบาลาเฮาะ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี อ่านเพิ่มเติม
Read More
28 กรกฎาคม 2562 / ประชาสัมพันธ์ 62

กิจกรรมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี อ่านเพิ่มเติม
Read More
1 2 3 5