หน้าแรก

1
2
3
Print
5
6
7.-ค่านิยมกรมวิชาการเกษตร
previous arrow
next arrow
1
2
3
Print
5
6
7.-ค่านิยมกรมวิชาการเกษตร
previous arrow
next arrow

19 เมษายน 2566 / ประชาสัมพันธื66

โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจำปีงบประมาณ 2566

ณ. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลกระโด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี อ่านเพิ่มเติม
Read More
8 มีนาคม 2566 / ประชาสัมพันธื66

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร

ณ โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี หมู่ที่ 3 ตำบลถนน  อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี อ่านเพิ่มเติม
Read More
28 กุมภาพันธ์ 2566 / ประชาสัมพันธื66

โครงการพัฒนาศักยภาพพื้นที่

ณ อาคารฝึกอบรมบ้านหลวงจันทร์ ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี อ่านเพิ่มเติม
Read More
31 มีนาคม 2565 / ุ65

กิจกรรมวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  อ่านเพิ่มเติม
Read More
1 2 3 13