หน้าแรก

ยินดีต้อนรับสู่เว็บของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี

previous arrow
next arrow
Slider
16/04/2019 / ประชาสัมพันธ์ 62

จัดฝึกอบรมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

ณ อาคารอเนกประสงค์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
Read More
16/04/2019 / ประชาสัมพันธ์ 62

ติดตามการระบาดของโรคเหี่ยวกล้วยหิน

ณ บ้านควนหยี หมู่ที่ 3 ตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
Read More
22/03/2019 / ประชาสัมพันธ์ 62

จัดฝึกอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี
Read More
22/03/2019 / ประชาสัมพันธ์ 62

จัดฝึกอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
Read More
22/03/2019 / ประชาสัมพันธ์ 62

ฝึกอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ณ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
Read More
15/03/2019 / ประชาสัมพันธ์ 62

กิจกรรมการส่งมอบต้นพันธุ์กล้วยหินปลอดโรค

ณ หมู่ที่ 5 ตำบลระแว้ง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
Read More
1 2 3