หน้าแรก

ยินดีต้อนรับสู่เว็บของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี

previous arrow
next arrow
Slider
22/06/2019 / ประชาสัมพันธ์ 62

“มาตรการจำกัดการใช้ 3 สาร” และ “การผลิตแหนแดงเพื่อใช้ในแปลงนา”

ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านท่าด่าน หมู่ที่ 2 ตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
Read More
22/06/2019 / ประชาสัมพันธ์ 62

“การผลิตแหนแดงเพื่อใช้ในแปลงนา” ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร (Field Day)

ณ แปลงสาธิตเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
Read More
22/06/2019 / ประชาสัมพันธ์ 62

จัดแสดงนิทรรศการ “ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย กำจัดแมลงศัตรูพืช”

ณ สนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
Read More
04/06/2019 / ประชาสัมพันธ์ 62

ประชุมสร้างการรับรู้ เรื่อง “มาตรการจำกัดการใช้ 3 สาร พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส “

ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปัตตานี อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
Read More
1 2 3 6