ติดต่อเรา/แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต


ติดต่อเรา/แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

เลขที่ ๑๐๐   หมู่ที่ ๑   ตำบลม่วงเตี้ย   อำเภอแม่ลาน    จังหวัดปัตตานี ๙๔๑๘๐

โทรศัพท์ ๐-๗๓๓๕-๖๒๔๘