ร่วมตรวจห้องเย็นชุดที่ 2 อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
ข่าวกิจกรรม

ร่วมตรวจห้องเย็นชุดที่ 2 อำเภอเมืองอุตรดิตถ์

ร่วมกิจกรรม “สภากาแฟ” จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนตุลาคม 2566
ข่าวกิจกรรม

ร่วมกิจกรรม “สภากาแฟ” จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนตุลาคม 2566

รายงานการปฏิบัติงานตรวจทุเรียนส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน
ข่าวกิจกรรม

รายงานการปฏิบัติงานตรวจทุเรียนส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน

ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ (SCP) ครั้งที่ 6/2566
ข่าวกิจกรรม

ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ (SCP) ครั้งที่ 6/2566

ตรวจคุณภาพทุเรียนที่ส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน
ข่าวกิจกรรม

ตรวจคุณภาพทุเรียนที่ส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน

ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดภัยแล้ง
ข่าวกิจกรรม

ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดภัยแล้ง

กิจกรรม Big Cleaning Day
ข่าวกิจกรรม

กิจกรรม Big Cleaning Day

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานและร่วมให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ข่าวกิจกรรม

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานและร่วมให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

กิจกรรมปล่อยปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมปล่อยปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ร่วมงานวันดินโลก (World soil Day) ปี 2565
ข่าวกิจกรรม

ร่วมงานวันดินโลก (World soil Day) ปี 2565

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าว สารวัตรเกษตร เปิดอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ” ปี 2566 แบบออนไลน์ รุ่นที่ 1
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าว สารวัตรเกษตร เปิดอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ” ปี 2566 แบบออนไลน์ รุ่นที่ 1

การผลิตลองกองจังหวัดอุตรดิตถ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

การผลิตลองกองจังหวัดอุตรดิตถ์

การจัดทำแผนที่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ทุเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดทำแผนที่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ทุเรียน

การจัดทำแผนที่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ลางสาด
ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดทำแผนที่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ลางสาด

การจัดทำแผนที่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สับปะรดห้วยมุ่น
ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดทำแผนที่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สับปะรดห้วยมุ่น

จำหน่ายพันธุ์ไม้
ข่าวประชาสัมพันธ์

จำหน่ายพันธุ์ไม้

เชิญผู้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์และผู้ที่สนใจ รับต้นกล้ากัญชา ฟรี
ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญผู้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์และผู้ที่สนใจ รับต้นกล้ากัญชา ฟรี

ประวัติพระยาศรีสุนทรโวหาร ญาณปรีชามาตย์ บรมนารถนิตยภักดี พิริยพาหะ (น้อย อาจารยางกูร)
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประวัติพระยาศรีสุนทรโวหาร ญาณปรีชามาตย์ บรมนารถนิตยภักดี พิริยพาหะ (น้อย อาจารยางกูร)

โครงการอบรมเกษตรกรผู้ใช้วัตถุอันตรายไกลโฟเซต
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมเกษตรกรผู้ใช้วัตถุอันตรายไกลโฟเซต

แจกต้นกล้าฟ้าทะลายโจร ฟรี
ข่าวประชาสัมพันธ์

แจกต้นกล้าฟ้าทะลายโจร ฟรี