13:30 น. ณ ห้องประชุม 304 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ
พระชนมพรรษา มีเจ้าหน้าที่กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืชขอเข้ามาศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม โดยมีนางจิราพรรณ ทองหยอด ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร และนายมนต์ชัย มนัสสิลา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม ให้การต้อนรับและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน

งาน “นวัตกรรมเสริมแกร่งถั่วเหลืองไทย เพิ่มรายได้เกษตรกร ณ นิคมสหกรณ์แม่แตง จ.เชียงใหม่”

วันที่​ 3 พฤศจิกายน​ 2566 ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “นวัตกรรมเสริมแกร่งถั่วเหลืองไทย เพิ่มรายได้เกษตรกร” ณ นิคมสหกรณ์แม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสนี้ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นำทีมผู้บริหารเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม นางจิราพรรณ ทองหยอด
ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร นายอนุสรณ์ เทียรศิริฤกษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา และนายมนต์ชัย มนัสสิลา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม เข้าร่วมงานดังกล่าว และได้นำปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมสำหรับถั่วเหลืองมาแจกจ่ายพร้อมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมอย่างมีประสิทธิภาพให้แก่เกษตรกรภายในงาน เกมยิงปลา game slotonline

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน งาน “นวัตกรรมเสริมแกร่งถั่วเหลืองไทย เพิ่มรายได้เกษตรกร ณ นิคมสหกรณ์แม่แตง จ.เชียงใหม่”

การศึกษาดูงานของเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม

นางจิราพรรณ ทองหยอด ผอ.กองวิจัยพัฒนาการปัจจัยการผลิตทางการเกษตร นายมนต์ชัย มนัสสิลา  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ จากเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม นำบุคลากรเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม กรมวิชาการเกษตร ไปศึกษาดูงานเรื่องการผลิตตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ และติดตามการใช้ประโยชน์ของปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม ณ จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้กับบุคลากร ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมี นายชูชาติ บุญศักดิ์ ผอ.ศวม.ลพบุรี มาให้ความรู้เรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วแก่บุคลากรเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียมเป็นอย่างดี

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน การศึกษาดูงานของเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม

งานแถลงผลงานกรมวิชาการเกษตร ปี 2566

นางจิราพรรณ ทองหยอด ผอ.กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร นางอัจฉรา นันทกิจ ที่ปรึกษากรมวิชาการเกษตร​ ด้านปฐพีวิทยา และนายมนต์ชัย มนัสสิลา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ จากเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม เข้าร่วมงานแถลงผลงานกรมวิชาการเกษตร  ปี 2566 ในโอกาสครบรอบ 50 ปี กรมวิชาการเกษตร เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2566 ​​โดยร่วมเสวนาในหัวข้อ “พืชตระกูลถั่วเพื่อความมั่นคงทางอาหาร”

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน งานแถลงผลงานกรมวิชาการเกษตร ปี 2566

การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนไรโซเบียม ครั้งที่ 4/ 2566

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม ได้มีกำหนดการประชุม  คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนไรโซเบียม ครั้งที่ 4/2566 โดยมี นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนางจิราพรรณ ทองหยอด ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรและคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม ณ ห้องประชุม 304 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา กรมวิชาการเกษตร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meetings ได้มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี 2567 ภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) 3 ปี  (พ.ศ. 2565 – 2567) และ แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีบัญชี 2567 ภายใต้แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม (ระยะยาว)  ประจำปีบัญชี 2565 – 2567

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนไรโซเบียม ครั้งที่ 4/ 2566

The Pros And Cons Of Utilizing A Paas: The Ultimate Information

Additionally, it’s troublesome to integrate information onsite with an off-site server, and your choices might be restricted in consequence. You also need an excellent customer service team that can help your shoppers by way of the headaches that come with limited control over backend processes. With any server outage, all your shoppers will expertise the fallout, which can create customer service (and even retention) points.

This possibility is great for founders seeking to give their clients full management over their infrastructure. In this case, the SaaS provider services a enterprise, which uses the SaaS as needed to run. The time period ‘XaaS’ stands for highly custom-made, adaptable, data-driven products and services that are completely controlled by prospects. Also, it consists of the information customers provide through frequent IoT-enabled sources like thermostats and cell phones.

enterprise. Before moving ahead, be sure to take these potential downsides into consideration. Be conscious that a few of these challenges are associated to particular PaaS suppliers versus all PaaS providers and thus might not apply universally.

Businesses use cloud-generated information to deepen buyer relationships, innovate sooner, and prolong sales past the initial product purchase. Most SaaS applications run instantly via your internet browser, so no downloads or installations are mandatory on the client facet. The best-known SaaS solutions distributors are Google Apps, Dropbox, Gmail, Salesforce, Cisco WebEx, Concur, GoToMeeting, Office365. One of the largest drawbacks of PaaS is that the consumer is highly dependent on the vendor’s infrastructure and software. Consequently, it may find itself linked to a specific vendor without the potential of changing it. By understanding the benefits and drawbacks of PaaS, you may make an informed choice that greatest meets the needs of your group.

Simpler Application Development

When it comes to management, the distributors of SaaS take the accountability. They take care of all of the potential technical issues, information, middleware, storage, and servers, resulting in streamlined enterprise assist and maintenance. On-premises software program requires you to purchase a license to install it into your business’s hardware. On the other hand, you have to pay subscription fees for cloud providers. Finally, PaaS options can generally be tough to integrate with present systems. This is as a result of PaaS platforms typically use proprietary technologies and require companies to rewrite their applications to be able to work with them.

pros and cons of paas

Some companies could solely really need one of the IaaS providers, some SaaS functions, just another service provider. However, there are numerous factors to contemplate when contemplating implementing a PaaS mannequin to business. IaaS suppliers (cloud infrastructure services) use digital machines to ship everything from servers and working techniques to knowledge storage and full networks.

Overall, PaaS options offer a lot of benefits to companies by way of price financial savings and scalability. They additionally make it simple to develop functions for a quantity of platforms, making certain companies keep aggressive available within the market. Platform as a service (PaaS) is a cloud based mostly platform that allows businesses to outsource the internet hosting, management, and upkeep of functions and information. There’s no simple method to inform how to stability the pluses and minuses of PaaS. Every enterprise should have a look at each profit and threat and assign a value to it based mostly on their own operations. It’s also necessary to track any shifts in these values created by adjustments in cloud supplier companies and pricing, company software usage and site visitors, and expenses and capital costs.

Examples Of Paas

This can help businesses save plenty of money and time since they don’t need to manually scale their apps every time usage spikes as well as worry about overprovisioning sources. This means businesses can easily scale up or down their assets as needed without having to put money into additional hardware or software licenses. In addition to the core options discussed above, most PaaS solutions additionally supply other helpful options, similar to built-in security controls, storage choices, and so forth. This kind of service allows businesses to outsource the hosting and administration of their purposes and knowledge. While there are many benefits to utilizing a PaaS, there are additionally some drawbacks that you should be conscious of before making a decision. There are many various kinds of cloud computing providers out there to companies right now.

  • Cloud infrastructure providers use virtualization expertise to ship scalable compute resources corresponding to servers, networks and storage to their shoppers.
  • Careful value administration and contingency planning are crucial when utilizing PaaS to mitigate these potential downsides.
  • This can pace up the applying development, testing, and supply cycle.
  • This could be a main disadvantage for startups or small businesses that don’t have a lot of capital to invest in PaaS options.
  • Businesses can also set up Continuous Delivery/Deployment (CD/CD) pipelines to routinely push new code adjustments to manufacturing as soon as they are permitted.

Developing and testing apps in a hosted setting may be the most typical use for PaaS, but it’s certainly not the only one. PaaS tools also permit companies to research paas pros and cons their information, entry enterprise process management (BPM) platforms, add communication options to functions and preserve databases.

Prime 5 Disadvantages Of Paas Platforms

Leading cloud service suppliers are starting to provide AI-platform-as-a-service (AIPaaS), which is a platform for delivering artificial intelligence (AI) applications. These may embrace pretrained machine learning fashions companies can use as-is or personalize with APIs for integrating particular AI capabilities into an utility. Platform as a Service, or PaaS, offers a platform for customized utility developing using assets hosted in a cloud infrastructure.

PaaS supplies you a lot more options in growth than usual software program development. If you might be implementing PaaS, it doesn’t mean you might be replacing your IT infrastructure. Instead, your corporation depends on PaaS suppliers as they are providing you with a platform and surroundings with all the mandatory tools.

The prime cloud service providers are starting to offer AI-platform-as-a-service (AIPaaS), a platform for distributed artificial intelligence (AI) purposes. These would possibly consist of pre-trained machine learning models that businesses can employ immediately or customise using APIs to include particular AI capabilities into an utility. Platform as a Service, or PaaS, are cloud services and options that provide compelling alternatives, streamlining the method of software development. It allows programmers to simply create, test, run, and deploy web purposes.

Instead, they will deploy their platforms and applications throughout the provider’s digital machines that provide the same technologies and capabilities as a physical information heart. This mannequin of cloud computing is, perhaps, the most advantageous for creative builders and firms that want custom options. The low-level work is completed by professionals and numerous tools are available and prepared to operate, which saves time. Developers, in flip, are free to create their own software and don’t depend on suppliers in this regard. Service vendors don’t impose ready-made solutions, they only construct a cushty surroundings for efficient and fruitful work.

Cloud Computing Mcq

Cross-platform applications are consequently faster and easier to create. Additionally, because PaaS is accessible online, builders can collaborate even when certain workers work remotely. By relying on a PaaS provider, cybersecurity choices might be consolidated and managed uniformly because these corporations frequently have groups that are totally devoted to PaaS security.

pros and cons of paas

On the opposite hand, it additionally means they will make adjustments at any given second. For example, the developer platform might not sync with other platforms or tools that your corporation already uses. If you presumably can think about these three cloud service models as layers of a pyramid, Infrastructure as a Service, aka IaaS, will lie on the bottom. Thus, firms can construct and preserve servers, networks, working https://www.globalcloudteam.com/ techniques, and information storage with out buying expensive hardware utilizing IaaS tools. Platform as a service cloud computing equips your small business with the necessary tools and infrastructure for the creation, deployment, and administration of functions. Its benefits embody accelerated app development schedules, decreased expenditure on IT infrastructure, and heightened accessibility.

On the other hand, your small business will still be ruled by the provider’s functional capabilities, pace and reliability. That’s why it’s essential to be confident in your corporation associate and be ready for some unforeseen circumstances which will happen to even probably the most reliable supplier. At the very least, you want to perform your own data backup, on your peace of mind. Before shifting your IT infrastructure to the cloud, you must thoroughly consider all the advantages and drawbacks of PaaS and notice the worth it could bring to your company. It completely relies upon upon your small business circulate and software improvement architecture to determine whether to go with PaaS or not. For the event of almost each software, “data is a must.” This knowledge could be anything from previous logs to software growth flows or architectural flow.

In this blog, we’ll concentrate on the platform as a service mannequin (PaaS), discussing its advantages and drawbacks. A new platform is a brand new surroundings the place legacy options are supposed to proceed to work. Undoubtedly, some difficulties and contradictions could arise when two techniques come into contact. Thus, it’s crucial to grasp potential compatibility problems beforehand and to prepare to unravel them. On the one hand, it’s a great advantage that a sure a part of work is completed by the supplier with out you having to make an effort.

If a PaaS supplier decides to opt for some changes of their present architecture, then that could probably be a big problem for you. There is little question that when two totally different options combine with one another, some difficulties and contradictions might arise. PaaS additionally supplies distant entry over the web which is a extremely helpful characteristic in your team and in your consumer as properly. Implementation and testing part are those, which require more value than ordinary as a outcome of during this period your client could ask for edits and more features. However, after PaaS implementation, you don’t need a massive team to carry out tasks, as a outcome of PaaS itself equals to a big group. Let’s have a look at some prime professionals of PaaS which is able to take your corporation to new heights.

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน The Pros And Cons Of Utilizing A Paas: The Ultimate Information

แจ้งปรับราคาปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2566 เป็นต้นไป

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน แจ้งปรับราคาปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2566 เป็นต้นไป

งานวันถ่ายทอด “เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะการผลิตถั่วเขียว”

วันที่ 2 มีนาคม 2566 นายมนต์ชัย มนัสสิลา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม เข้าร่วมและสาธิตการใช้งานไรโซเบียมแบบผงและแบบเหลว ในโครงการแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะการผลิตถั่วเขียว ในพื้นที่ปลูกที่สำคัญของประเทศ ณ แปลงใหญ่ถั่วเขียวบ้านวังชงโค จังหวัดเพชรบูรณ์

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน งานวันถ่ายทอด “เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะการผลิตถั่วเขียว”

งานวันถ่ายทอด “การพัฒนาและขยายเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 3″

นางจิราพรรณ ทองหยอด ผอ.กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร และนายมนต์ชัย มนัสสิลา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ จากเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม เข้าร่วมงานวันถ่ายทอด“การพัฒนาและขยายเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 3“ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท ณ กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ถั่วเขียว อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายผลงานวิจัยและเทคโนโลยีด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 3 ให้เกษตรกรนำไปใช้ประโยชน์ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานและขยายผลเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ให้เกิดความร่วมมือระหว่างเครือข่ายผู้ผลิตในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเมล็ดพันธุ์ในระบบได้อย่างพอเพียงและยั่งยืน

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน งานวันถ่ายทอด “การพัฒนาและขยายเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 3″

ประกาศ แจ้งปรับราคาปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม

โพสท์ใน ข่าวสาร | ปิดความเห็น บน ประกาศ แจ้งปรับราคาปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม