สินค้าและบริการ

ถั่วเขียว ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม
ถั่วเขียว

ขนาดบรรจุ 200 กรัม/ถุง
ราคาถุงละ 25 บาท 

ถั่วเหลือง ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม
ถั่วเหลือง

ขนาดบรรจุ 200 กรัม/ถุง
ราคาถุงละ 25 บาท 

ถั่วลิสง ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม
ถั่วลิสง
ขนาดบรรจุ 200 กรัม/ถุง
ราคาถุงละ 25 บาท
 

ถั่วพร้า ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม
ถั่วพร้า
ขนาดบรรจุ 200 กรัม/ถุง
ราคาถุงละ 25 บาท
 

ปอเทือง ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม
ปอเทือง
ขนาดบรรจุ 200 กรัม/ถุง
ราคาถุงละ 25 บาท
 

ถั่วเหลืองฝักสด ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม
ถั่วเหลืองฝักสด
ขนาดบรรจุ 200 กรัม/ถุง
ราคาถุงละ 25 บาท
 

 

บริการจัดส่ง

ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม_ไปรษณีย์ไทย ไปรษณีย์ไทย

ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม_เคอร์รี่ Kerry Express