สินค้าและบริการ

ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม
ถั่วเขียว

ขนาดบรรจุ 200 กรัม/ถุง
ราคาถุงละ 50 บาท
ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม
ถั่วเหลือง

ขนาดบรรจุ 200 กรัม/ถุง
ราคาถุงละ 50 บาท
ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม
ถั่วลิสง
ขนาดบรรจุ 200 กรัม/ถุง
ราคาถุงละ 50 บาท
ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม
มันแกว
ขนาดบรรจุ 200 กรัม/ถุง
ราคาถุงละ 50 บาท
ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม
ปอเทือง
ขนาดบรรจุ 200 กรัม/ถุง
ราคาถุงละ 50 บาท
ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม
ถั่วเหลืองฝักสด
ขนาดบรรจุ 200 กรัม/ถุง
ราคาถุงละ 50 บาท
ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม
ถั่วเขียว

ขนาดบรรจุ 100 มล./ขวด
ราคาขวดละ 50 บาท
ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม
ถั่วเหลือง

ขนาดบรรจุ 100 มล./ขวด
ราคาขวดละ 50 บาท
ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม
ถั่วลิสง
ขนาดบรรจุ 100 มล./ขงด
ราคาขวดละ 50 บาท
ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม
มันแกว
ขนาดบรรจุ 100 มล./ขวด
ราคาขวดละ 50 บาท

 

ชนิดถั่ว เมล็ด(กิโลกรัม) ปริมาณการใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม
ถั่วเหลือง 10-12 ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมสำหรับถั่วเหลือง 1 ถุง
ถั่วเขียว   3-5 ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมสำหรับถั่วเขียว 1 ถุง
ถั่วลิสง 10-15 ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมสำหรับถั่วลิสง 1 ถุง
ปอเทือง 2 ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมสำหรับปอเทือง 1 ถุง
ถั่วเหลืองฝักสด 10-12 ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมสำหรับถั่วเหลืองฝักสด 1 ถุง
มันแกว 5 ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมสำหรับมันแกว 1 ถุง
ถั่วพร้า 10 ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมสำหรับถั่วพร้า 1 ถุง
ถั่วพู 10 ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมสำหรับถั่วพู 1 ถุง
ถั่วพุ่ม 8 ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมสำหรับถั่วพูุ่ม 1 ถุง
กระถินณรงค์ 3-5 ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมสำหรับกระถินณรงค์ 1 ถุง
กระถินเทพา 3-5 ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมสำหรับกระถินเทพา 1 ถุง
กระถินยักษ์ 5-8 ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมสำหรับกระถินยักษ์ 1 ถุง
ถั่วหรั่ง 10 ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมสำหรับถั่วหรั่ง 1 ถุง
ถั่วลาย 3-5 ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมสำหรับถั่วลาย 1 ถุง
ถั่วฝักยาว 10 ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมสำหรับถั่วฝักยาว 1 ถุง
ซีรูเลียม 3-5 ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมสำหรับซีรูเลียม 1 ถุง
โสนอัฟริกัน 2 ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมสำหรับโสนอัฟริกัน 1 ถุง
เพอลาเรีย 2 ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมสำหรับเพอลาเรีย 1 ถุง

 

บริการจัดส่ง

ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม_ไปรษณีย์ไทย ไปรษณีย์ไทย

ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม_เคอร์รี่ Kerry Express