ช่องทางการสั่งซื้อ

*สั่งซื้อปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมได้ในวันและเวลาราชการ ( วัน จ.-ศ. เวลา 9.00น. – 16.00น. )

โทรศัพท์ 0-2579-7522 ต่อ 333
facebook
Line rhizobium
Lazada ยังไม่เปิดให้บริการ
Shopee ยังไม่เปิดให้บริการ