คลังเก็บหมวดหมู่: ไม่มีหมวดหมู่

งานแถลงผลงานกรมวิชาการเกษตร ปี 2566

นางจิราพรรณ ทองหยอด ผอ.กองวิจัยพัฒนาปัจจ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน งานแถลงผลงานกรมวิชาการเกษตร ปี 2566

การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนไรโซเบียม ครั้งที่ 4/ 2566

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 เงินทุนหมุนเ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนไรโซเบียม ครั้งที่ 4/ 2566

แจ้งปรับราคาปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2566 เป็นต้นไป

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน แจ้งปรับราคาปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2566 เป็นต้นไป

งานวันถ่ายทอด “เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะการผลิตถั่วเขียว”

วันที่ 2 มีนาคม 2566 นายมนต์ชัย มนัสสิลา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน งานวันถ่ายทอด “เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะการผลิตถั่วเขียว”

งานวันถ่ายทอด “การพัฒนาและขยายเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 3″

นางจิราพรรณ ทองหยอด ผอ.กองวิจัยพัฒนาปัจจ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน งานวันถ่ายทอด “การพัฒนาและขยายเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 3″